×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon
Reklama:

Části textu

字母单词词语文字笔墨前言后记序言文章标题段落注解目录签名签字索引附注
Zobrazit vše (21)

Okolí

慈祥磁带磁共振磁盘磁铁磁性磁针雌(性)词典词法词汇词库词目词尾词序词语词组辞谢辞职此处此后此外
Zobrazit vše (24)
[cí] n
slovo
Reklama:

词典袖珍 kapesní slovník
词汇汇量 slovní zásoba
词组固定 sousloví, slovní spojení
搭配搭配 sousloví, slovní spojení
代词指示(代) (ling.) ukazovací (zájmeno)
复合复合 (ling.) složenina, složené slovo, kompozitum
歌词作者 textař
派生派生 (ling.) odvozenina
缩略缩略 (ling.) akronym, (písmenná) zkratka
提词 nápověda (divadelní)
同义同义 (ling.) synonymum pro co
členurčitý člen (ling.) 定冠
jménopřídavné jméno (ling.) 形容
jménopodstatné jméno (ling.)
kapesníkapesní slovník 袖珍
podstatnýpodstatné jméno (ling.)
pořádekpořádek slov (ling.)
projevmít projev 发表, 致, 致辞
pronéstpronést řeč 发表, 致, 致辞
proslovpronést proslov 发表, 致, 致辞
přídavnýpřídavné jméno (ling.) 形容
složenýsložené slovo (ling.) 复合
spojeníslovní spojení 固定组, 搭配
určitýurčitý člen (ling.) 定冠
výpověďsvědecká výpověď , 证言
zásobaslovní zásoba 汇, 汇量
zkratka(písmenná) zkratka (ling.) 缩略
Reklama: