K čemu je tento portál dobrý?

 • pro výuku (Nabízí tematické okruhy pro učení slovíček a abecední okolí hesla)
 • ke správnému porozumění psanému a mluvenému slovu
 • ke zdokonalení se v cizím jazyce
 • ke správnému používání slov

Stručně o portálu:

 • obsahuje 30 jazyků v 900 kombinacích
 • každý slovník má v jednom směru až 45 000 hesel
 • slovníky jsou vždy přizpůsobeny mateřštině uživatele

  (přizpůsobí se například přepis výslovnosti, kontextové poznámky nebo morfologické informace. Primární jazyk se nastaví automaticky)

 • součástí slovníků pro hlavní evropské jazyky jsou:
  • konverzace
  • přehled gramatiky
  • užití slov a zajímavosti

   (při volbě jazykové kombinace se v pravém horním rohu slovníku zobrazí menu s těmito rozšířeními)

 • uživatelsky příjemné prostředí
  • v případě překlepu nabídne nejbližší slova
  • umí vyhledat slovo v jakémkoliv tvaru
  • obsahuje virtuální klávesnici pro znaky, které nemusí být na vaší klávesnici
  • nabízí historii vyhledávání
 • mimořádná kvalita slovníků srovnatelná s renomovanými knižními slovníky
 • slovník obsahuje všechny informace pro správné použití slova a výběr překladu:
  • přepis výslovnosti,
   případně nahranou výslovnost
  • upřesnění kontextu
  • příklad užití
  • předložkové vazby
  • kolokace
  • označení slovního druhu
  • fráze

Co stojí za kvalitou slovníku?

 • je často aktualizovaný
 • slovníky tvořili profesionální lingvisté a nejedná se tedy o strojový překlad
 • fulltextové vyhledávání – slovník zobrazí všechny výskyty slova
 • na rozdíl od jiných slovníků obsahuje i méně obvyklé jazyky, jako například vietnamština, korejština, nizozemština, litevština, ukrajinština, japonština, srbština apod.

Slovník versus překladač

Na rozdíl od překladačů, jako je Google Translate nebo Bing Translator, přináší dict.com skutečné slovníky, na jejichž vývoji pracovali profesionální lingvisté. Překladače navíc obvykle nabízí jen jeden překlad zadaného slova. Pokud uvádí více možných ekvivalentů, chybí u nich další upřesnění konkrétního významu. Slovník dict.com oproti tomu obsahuje i doplňující informace – rozlišení významů slov včetně příkladů konkrétního užití, které uživateli pomohou vybrat slovo relevantní kontextu a také jej správně uplatnit v jazykové komunikaci.

Překlady, nabízené překladači, jsou výsledkem automatického zpracování ohromného množství textů, ze kterých poté stroje sestavují konkrétní jazykové a překladové modely. Automatizace a nedostatečná korektura pak často vedou k tomu, že se do přeloženého textu zavlékají různé nejasnosti či chyby, a vznikají tak nesprávné a nesmyslné překlady.

Pokud zdrojový ani výsledný text není v angličtině, většina překladačů nejprve převede text do anglického jazyka a teprve z anglického textu vychází při překladu do cílového jazyka. Dvojí strojový překlad tudíž nabízí prostor pro dvojnásobné množství chyb a nejasností.

Na rozdíl od překladačů na vývoji slovníků dict.com pracují profesionálové, kteří vytváří jazykovou databázi ručně, nikoli strojově. Ke každému heslu přiřazují informace nezbytné k jeho správnému použití, což překladač, který je schopen nabídnout maximálně rámcový překlad textu, uživateli nemůže poskytnout.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že studentům nemůže překladač nikdy nahradit kvalitní slovník.