×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconat1iconat2icon1~icon2~
Reklama:

Okolí

astronautikastronomastronomiastronomiskasylasylansøgerasymmetriasymmetriskat1at2atchooateismeateistateistiskatelierateroskleroseAtlanterhavetatlantiskatlasatletatletikatletiskatmosfæreatmosfærisk
Zobrazit vše (24)
at1 [ˈʌ] part
uvozuje infinitiv slovesa
Reklama:

bankebegynde at banke rozbušit se (srdce)
begyndebegynde at namířit (si to) kam
begyndebegynde at skrive rozepsat (knihu ap.)
bortforklareprøve at bortforklare vymlouvat se
byggebegynde at bygge rozestavět
drejengt til at dreje roztočit co
druknevære ved at drukne topit se
være ved ataf ngt umírat čím (hlady, strachem ap.)
efterefter at poté, co, když
fingeruden at røre en finger bezpracně (zbohatnout ap.)
fisketage ud at fiske jít na ryby
forfor at aby (účel), proto, aby
formålmed formål at lave ngt se záměrem, s úmyslem udělat co
forudsætteforudsat, at za předpokladu, (že), pokud
ngn til at gøre ngt dohnat (přimět k), přimět koho k čemu (přesvědčit ap.)
ngt at vide dozvědět se co, o čem
grædebegynde at græde rozbrečet se
grædengn til at græde rozplakat, rozbrečet koho
gyngefå til at gynge rozhoupat co (houpačku ap.), rozkývat
gøreLad være med at gøre det. Nedělejte to!
måde at gå på krok (způsob chůze), chůze (její způsob)
kiggeuden at kigge poslepu
klippeat klippe billetten označit (si) jízdenku
ladelade være (at gøre) ngt zanechat čeho (činnosti)
ladeLad være med at gøre det. Nedělejte to!
lengn til at le rozesmát koho
lydebegynde at lyde rozeznít se
løbebegynde at løbe rozběhnout se (začít běžet)
løfteløfte hånden (for at slå) napřáhnout se (k úderu ap.)
megetså meget at natolik
mådepå den måde at na způsob čeho
nemtDet er nemt at reparere. To se snadno opraví.
ondbegynde at gøre ondt rozbolet co koho
ophøreophøre med at eksistere zaniknout
opslugeblive opsluget af at læse ngt začíst se do čeho
pestilensat være pestilens dotírat na koho (obtěžovat ap.)
ploveat plove orba
reparereDet er nemt at reparere. To se snadno opraví.
rystebegynde at ryste rozklepat se čím (zimou ap.), roztřást se
slutteslutte (at gøre) ngt zanechat čeho (činnosti)
snakkebegynde at snakke rozpovídat se (začít hovořit)
snakkesætte i gang med at snakke rozpovídat se (začít hovořit)
stemmengt til at stemme overens med ngt sladit co s čím
strømmengt til at strømme rozproudit co (krev ap.)
styrenem at styre snadno ovladatelný (přístroj ap.), snadný na ovládání (mobil ap.)
syndsynes, at det er synd for ngn litovat koho (soucítit), být líto komu koho
(at) takže (tudíž ap.)
talefor ikke at tale om natož, nemluvě o čem
tiengn til at tie stille umlčet koho
tilfældefor det tilfælde at kdyby (náhodou), pokud (by)
trokomme til at tro ngt om ngn/ngt pomyslet si co o kom/čem
tænketænke at gøre ngt chystat se, hodlat udělat co (právě)
udenuden at ngt aniž (by) co
venligvil du være så venlig at vb prosím (žádost, vybídnutí ap.)
venteholde ikke ud at vente til ngt nemoci se (už) dočkat čeho
videngt at vide dozvědět se co, o čem
virkebegynde at virke zapůsobit (lék ap.), začít působit, zabrat (svým účinkem)
virkeslutte med at virke dosloužit (stroj ap.)
vise sigvise sig (at være) ukázat se (být) jaký (náročný ap.), ukázat se (pravda ap.)
bedeBed dem om at vente. Řekni jim, ať počkají.
behøveDu behøver ikke at vente på mig. Nemusíte na mě čekat.
betingelsepå den betingelse, at pod podmínkou, že
bødeJeg fik en bøde for at køre for hurtigt. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
fortoldeHar du noget at fortolde? Máte něco k proclení?
forudsætteforudsat, at pod podmínkou, že
glædeDet glæder mig at møde dig. Těší mě. (při seznámení), Rád vás poznávám.
lideJeg kan godt lide at svømme. Rád plavu.
mødeDet glæder mig at møde dig. Těší mě. (při seznámení), Rád vás poznávám.
retDet har du ikke ret til at gøre. Na to nemáte právo. (nárok)
ringeJeg vil sige ham, at han skal ringe til dig. Řeknu mu, aby ti zavolal.
seDet er dejligt at se dig! Rád tě/vás vidím.
sigeman kan sige at řekněme, že...
sjovHan er sjov at være sammen med. Je s ním legrace.
skabeLad være at skabe dig! Neblázni! (měj rozum)
tilJeg vil sige ham, at han skal ringe til dig. Řeknu mu, aby ti zavolal.
velkommenDu er velkommen til at spørge. Klidně se ptejte. (bez obav)
villeVil du ikke have noget at drikke? Nechcete něco k pití?
være værdDet er værd at se. Stojí to za vidění.
anižaniž (by) co uden at ngt
anižaniž (by) co uden at ngt
dělatNedělejte to! Lad være med at gøre det.
dočkat senemoci se (už) dočkat čeho kunne ikke vente, holde ikke ud at vente til ngt
lítobýt líto komu koho synes, at det er synd for ngn
namířitnamířit (si to) kam begynde at
nasnaděbýt nasnadě (řešení) at være nærliggende
ovladatelnýsnadno ovladatelný (přístroj ap.) nem at styre
označitoznačit (si) jízdenku at klippe billetten, (v autobuse ap.) stemple et billet
pomysletpomyslet si co o kom/čem komme til at tro, tænke (sig) ngt om ngn/ngt
potépoté, co efter at
protoproto, aby for at, så
předpokladza předpokladu, (že) forudsat, at
působitzačít působit gøre sin virkning, begynde at virke
rybajít na ryby tage ud at fiske
se, siTo se snadno opraví. Det er nemt at reparere.
snadnýsnadný na ovládání (mobil ap.) nem at styre
učeníučení (se) nazpaměť det at lære udenad
ukázat seukázat se (být) jaký (náročný ap.) vise sig (som), vise sig (at være)
začítzačít působit gøre sin virkning, begynde at virke
způsobna způsob čeho på den måde at
abyŘeknu mu, aby ti zavolal. Jeg vil sige ham, at han skal ringe til dig.
Reklama: