×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconen
Reklama:

Číslovky základní

enettotrefirefemsekssyvottenitiellevetolvtrettenfjortenfemtensekstensyttenattennittentyveenogtyvetredivefyrrehalvtredstreshalvfjerdsfirshalvfemshundredetusindmillionnul
Zobrazit vše (33)

Okolí

emotikonemotionemotionelempatiempatiskempireempiriskemulsionenencefalitisencelletencifretencyklikaencyklopædiendendeendeligendeligtendelseendeløsendemiskendeskiveendestationendetarm
Zobrazit vše (24)
en [ˈen]
num
jeden (počet)
pron
neurčitý člen (subjekt není znám z kontextu)
phr
en efter en popořádku (jedno po druhém)en gang jednou (jedenkrát)ikke en eneste ani jeden (jediný)
Reklama:

afsløreafsløre en hemmelighed prozradit tajemství komu
aftaleindgå en aftale plácnout si (dohodnout se)
aftalelave en aftale domluvit si schůzku
afvekslingtil en afveksling pro změnu, pro zpestření
alliancedanne en alliance med ngn spojit se s kým/čím (v alianci ap.)
andenen anden další (ještě jeden), jiný (z ostatních), někdo jiný
andenen eller anden kdosi, kterýsi
berettigeten berettiget mistanke důvodné podezření
beståbestå en eksamen obstát u zkoušky, udělat zkoušku, složit zkoušku, absolvovat zkoušku
bevægelsegøre en bevægelse pohnout se (udělat pohyb)
blande sigblande sig ind i en samtale vmísit se do hovoru, vložit se do hovoru
brydebryde en kontrakt porušit smlouvu
bødegive ngn en bøde dát pokutu komu za co
bødeidømme en bøde pokutovat koho za co
checken dækningsløs check nekrytý šek
cylinderen-cylinders (motor) (tech.) jednoválec
delen hel del (poměrně) dost (nemálo ap.), hodně
drivedrive en virksomhed (ekon.) podnikat (obchodně ap.)
effekthave en effekt účinkovat (působit)
favorabelkøbe ngt til en favorabel pris výhodně koupit co
fejltagelseved en fejltagelse omylem, nedopatřením
fingeruden at røre en finger bezpracně (zbohatnout ap.)
forbrydelsebegå en forbrydelse spáchat trestný čin, dopustit se trestného činu
forkærlighedhave en forkærlighed for ngt potrpět si na co (mít rád ap.)
forsikringtegne en forsikring mod ngt pojistit se proti čemu (uzavřít pojistku), uzavřít pojištění
gangen anden gang jindy
gangen gang jednou (jedenkrát)
gangen gang imellem příležitostně
gangen gang til ještě (jednou)
gangfor en anden gang propříště
gangikke en gang ani jednou (jedenkrát), nikdy (nelhat ap.)
gangtil en anden gang najindy
gennemgågennemgå en operation prodělat operaci
grimasseskære en hvilken grimasse zatvářit se jak
gøregøre en indsats vyvinout úsilí
en tur projít se, jít na procházku
gårddrive en gård hospodařit (zemědělsky), farmařit
hanghave en hang til ngt tíhnout k čemu
hvadhvad for en který (tázací)
håndgive en hjælpende hånd podat pomocnou ruku
ikkeikke en eneste ani jeden (jediný)
indkasteindkaste en mønt vhodit minci (do automatu ap.)
indsatsgøre en indsats vyvinout úsilí
indåndingtage en dyb indånding zhluboka se nadechnout
jævnen jævn skråning mírný svah
koen flok køer stádo krav
kæftperson med en beskidt kæft sprosťák (kdo mluví sprostě)
kærestehave en kæreste chodit s kým, mít známost (partnerku, partnera)
kørekøre en tur vyjet si (na projížďku ap.), jít se projet
legsom en leg hravě
listeudarbejde en liste over ngt sestavit/udělat seznam čeho
lurtage en lur prospat se (zdřímnout si ap.), zdřímnout si, dát si šlofíka
lussingstikke en lussing til ngn fackovat koho
lydgive en lyd fra sig ani nemuknout, ani neceknout, muknout, ceknout
lærestregen lærestreg af ngt vzít si ponaučení z čeho
møntindkaste en mønt vhodit minci (do automatu ap.)
mådeen eller anden måde jaksi, nějak
månedfor en måned siden před měsícem
nedkastenedkaste en bombe shodit bombu
omganggive en omgang platit rundu
opmærksomheden (lille) opmærksomhed (malá) pozornost (dárek)
pausegøre en pause odmlčet se
pausetage en pause zastavit se (udělat si přestávku)
prisfor en god pris za rozumnou cenu
retssagføre en retssag soudit se (vést při)
selven selv sám (zdůraznění), samotný (vytčení osoby)
sikkeSikke en skønhed! To je ale krása! (obdiv ap.), To je taková krása!
sliken slik af ngt líznout (si) čeho
slurktage en slurk af ngt loknout si, upít čeho
smuleen lille smule (o) trochu (o rozdílu ap.), o něco (větší, menší ap.)
smuleen smule poněkud, trochu
smøgtage en smøg zakouřit si
snorholde en hund i snor mít psa na vodítku
stoppestoppe en taxi stopnout (si) taxi
stundfor en kort stund nakrátko (na chvíli ap.)
svinen flok svin stádo vepřů
syngesynge (en sang) zazpívat si
syvendedelen syvendedel sedmina
tatoveringen tatovering nechat se tetovat
tilen til další (ještě jeden)
tilbagetogforetage en tilbagetog ustoupit (před útokem ap.)
turen tur projít se, jít na procházku
tyvendedelen tyvendedel u dvacetina
udskriveudskrive en check vypsat šek
ulykkehave en ulykke nabourat se (v autě), vybourat se
ulykkevære ude for en (bil)ulykke bourat (mít autonehodu)
vejen anden vej jinudy (jít ap.)
virkninghave en virkning účinkovat (působit)
virksomheddrive en virksomhed (ekon.) podnikat (obchodně ap.)
afen bog af Hemingway kniha od Hemingwaye
aftaleDet er en aftale! Platí! (ujednáno), Domluveno!
bideJeg blev bidt af en hund. Pokousal mě pes.
bødeJeg fik en bøde for at køre for hurtigt. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
fartbødeJeg fik en fartbøde. Dostal jsem pokutu za rychlou jízdu.
fejlJeg har lavet en fejl. Udělal jsem chybu.
frimærkesætte et frimærke på en konvolut nalepit na obálku známku
gangen gang om dagen/ugen jednou denně/týdně
genvejVi tager en genvej Půjdeme zkratkou.
gøreKan du gøre mig en tjeneste? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
hageDer er en hage ved det. Má to ale háček.
Reklama: