×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení

Možnosti vyhledávání:

 • hledání v obou směrech: není nutné volit směr překladu, aplikace správně určí, z kterého jazyka vložené slovo pochází
 • morfologické hledání: můžete zadávat slova v libovolném tvaru, tedy rodě, čísle, pádu či času, což ocení nejen začátečníci
 • fulltextové hledání: pod základním heslem se zobrazí další výskyty zadaného slova v příkladech či slovních spojeních
 • našeptávač: stačí vložit první 3 písmena slova a zobrazí se nabídka možných hesel
 • bez diakritiky: můžete vložit slovo i bez háčků, čárek či jiných diakritických znamének, aplikace vyhledá správné heslo; toto oceníte zvláště na mobilních telefonech
 • oprava překlepů: pokud zadáte slovo nesprávně, program vám nabídne správné možnosti
 • v anglicko-českém slovníku můžete zadat slovo i pouze tak, jak je slyšíte
 • v čínsko-českém slovníku můžete zadávat slova i v přepisu pinyin
 • v japonsko-českém a korejsko-českém slovníku můžete hledat podle přepisu výslovnosti
 • v řecko-českém slovníku najdete správné heslo, i pokud slovo napíšete latinkou či bez diakritiky
 • v srbsko-českém slovníku můžete zadávat hesla v latince i cyrilice

Proč jsou slovníky vhodné pro studenty a při výuce jazyka:

 • přehledné členění hesla na významy a podle slovních druhů
 • důsledné rozlišování homonym
 • u každého heslového slova je uveden slovní druh, případně rod, u sloves vid
 • hesla obsahují množství poznámek, které zpřesňují překlad slova a usnadňují pochopení významu
 • pokud neexistuje vhodný překlad, je slovo vysvětleno výkladem
 • u sloves uvádíme informaci, s kterou předložkou či s kterým pádem se slovo pojí; tuto základní informaci většina jiných online slovníků postrádá
 • u všech hesel je uveden kompletní přepis výslovnosti IPA, v případě čínštiny v pinyin
 • u italských, ruských a ukrajinských hesel je vyznačen přízvuk
 • v němčině je vyznačen přízvuk u všech homonym, z nichž jedno má odlučitelnou a druhé neodlučitelnou předponu
 • ve vybraných jazycích jsou za heslem uvedeny (nepravidelné) tvary substantiv, adjektiv i sloves
 • nepravidelná slovesa jsou navíc označena hvězdičkou
 • v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině i ruštině si můžete nechat zobrazit podrobné tabulky tvarosloví; a nejen to, u sloves se vám zobrazí kompletní přehled tvoření všech časů, jednoduchých i složených
 • pro hlavní evropské jazyky je též k dispozici vzorová výslovnost namluvená rodilým mluvčím v rozsahu až 40 000 hesel
 • k mnoha heslům se ihned zobrazí synonyma a antonyma, která najdete v levé dolní části okna
 • výbornou pomůckou pro rozšiřování slovní zásoby je i zobrazení dalších slov se stejným kmenem, ale odlišnou předponou či příponou
 • v angličtině jsou přehledně zobrazena i všechna frázová slovesa se stejným základním slovesem
 • studenti ocení i tematické okruhy, např. Barvy, Ptáci, Ovoce, Pevnina, Nemoci, Vaření, Nápoje, Jazyky atd., celkem více než 100 témat v každém jazyku
 • všechna hesla zpracovávají zkušení lingvisté a překladatelé, nejedná se o výsledky strojového překladu ani o automaticky vygenerované dvojice slov podle korpusů
Data jsou skutečně aktuální, stále přidáváme nová hesla a příklady do všech jazyků a celý portál aktualizujeme 3-4x ročně.

Na portálu dále najdete: