×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconžalostněiconžalostnýiconžít1iconžít2, žnouticonžít si
Reklama:

Synonyma

ubozesmutně

Odvozená slova

žalostnýžalostně

Okolí

žalžalářníkžalmžalobažalobcežalobkyněžalobníčekžalobníkžalostněžalostnýžalovaný1žalovaný2žalovatžalovatelnýžalozpěvžaludžaludečnížaludekžaludovýžaludskýžalujícížaluziežaluziovýžampion
Zobrazit vše (24)

žalostně

přísl.
lamentablementdopadnout žalostně finir en queue de poisson
Reklama:

žítžije (svoboda ap.) vive !, vivent !, vivat !
bouřlivěbouřlivě žít mener une vie mouvementée
dvůržít u dvora vivre à la cour
hanbažít v hanbě vivre dans l'opprobre
nedostatekžít v nedostatku vivre dans la pauvreté
osamoceněžít osamoceně vivre dans la solitude
přítomnostžít jen přítomností vivre uniquement dans le présent
souladžít v souladu s kým vivre en harmonie avec qqn
špínažít ve špíně vivre dans la saleté
zajetížít v zajetí vivre en captivité
venkovžít na venkově vivre en province/à la campagne
flintahodit flintu do žita jeter le manche après la cognée
jeptiškažít jako jeptiška vivre en religieuse
klecžít ve zlaté kleci vivre dans une prison dorée
krevvlít komu novou krev do žil infuser un sang nouveau à qqn
láskažít jen pro lásku vivre d'amour et d'eau fraîche
lordŽije si jako lord. Il vit en grand seigneur.
mnichžít jako mnich mener une vie de moine
nohažít na vysoké noze vivre sur un grand pied
oblakžít v oblacích se perdre dans les nuages, être dans la lune
takžít s kým jen tak faire avec qqn un ménage à la colle
žítŽijeme jenom jednou. On ne vit qu'une fois.
žítKrál je mrtev, ať žije král! Le roi est mort, vive le roi !
abstinencevivre dans l'abstinence žít střídmě
aise(hovor.) être à son aise slušně si žít, být na tom dobře (být finančně zaopatřen)
bléblé cornu žito
courvivre à la cour žít u dvora
embêterIl ne s'embête pas. Ten se má dobře, Ten si žije.
harmonievivre en harmonie avec qqn žít v souladu s kým
mettre*se mettre avec qqn žít, držet s kým
noyernoyer son chagrin dans l'alcool utápět žal v alkoholu
pointêtre mal en point být v žalostném stavu, být na tom špatně
saletévivre dans la saleté žít ve špíně
vieêtre en vie být živý, žít
vivre*vivre sa vie žít po svém, zařídit si život podle svého
àIl vit à Paris. Žije v Paříži.
châteaumener une vie de château žít si jako na zámku
lequelmilieu dans lequel il vit prostředí, ve kterém žije
piteuxen piteux état v žalostném stavu
airvivre de l'air du temps žít ze vzduchu
closvivre en vase clos žít v odloučení od světa
cognéejeter le manche après la cognée hodit flintu do žita
colleêtre à la colle žít na hromádce (o páru ve společné domácnosti bez svatby)
crochet(hovor.) être aux crochets de qqn žít na čí útraty
douxmener une vie douce klidně si žít, vést poklidný život
effacémener une vie effacée žít v ústraní
monacalmener une vie monacale žít jako mnich
ouatevivre dans de la ouate žít (jako) v bavlnce
oursIl ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
plâtrebattre qqn comme plâtre zmlátit koho jako žito
princevivre comme un prince žít (si) jako král, královsky si žít
Reklama: