×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconže1iconže2icong1~icongeai~iconjais~iconjet1~iconjeu~
Reklama:

Okolí

žbluňkatžbluňknoutždibecždímacíždímačkaždímatžduchatžduchnoutže1že2žebernížebírkožebráckýžebračkažebrákžebratžebrožebrotažebrovánížebrovanýžebrovatžebrovížebrovitýžebrový
Zobrazit vše (24)

že1

spoj.
1. (doplnění obsahu hlavní věty) que, (při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak. Il n'avait pas peur de rater le train.
2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
3. (protože) parce que
Reklama:

nene že by non que
dospětdospět k závěru, že.. arriver à la conclusion que..
jistýJisté je, že... Il est sûr que...
mimomimo to, že... outre que...
pod, podepod podmínkou, že... à/sous condition que...
podotknoutNutno podotknout, že... Il faut remarquer que +subj.
šuškatŠušká se, že... Le bruit court que...
upřítNedá se upřít, že... Il est indéniable que...
výjimkas výjimkou toho, že... à ceci près que...
vyjítVyšlo najevo, že... Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...
způsobtakovým způsobem, že... de (telle) sorte que...
anoMyslím, že ano. Je crois que oui.
anoŽe ano? N'est-ce pas ?, (hovor.) Pas vrai ?
divDiv že se neutopil. Il a failli/manqué de se noyer.
jasnýJe jasné, že... Il est clair que...
jítJde o to, že... Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...
lítostS lítostí Vám oznamuji, že... J'ai le regret de vous annoncer...
litovatLituji, že jsem vás nechal čekat. Je suis désolé de vous avoir fait attendre.
mrzetMrzí mě, že... Je regrette que...
mysletMyslím, že ano. Je crois que oui.
nikoliMyslím, že nikoliv. Je crois que non.
obtěžovatPromiňte, že vás obtěžuji. Excusez-moi de vous déranger.
omluvitOmluvte mě, že vyrušuji. Excusez-moi de vous déranger.
prominoutPromiňte, že ruším. Excusez-moi de vous déranger.
rušitPromiňte, že (vás) ruším. Excusez-moi de vous déranger.
sám, sama, samo, samýSám vidíš, že... Tu vois toi-même que...
siceŘekl jsem sice, že..., ale... J'ai bien dit que... mais...
vyplývatZ toho vyplývá, že... Il s'ensuit que..., Il en résulte que...
vyrušovatDoufám, že nevyrušuji. J'espère ne pas vous déranger.
vzhledem kVzhledem k tomu, že... Étant donné que..., Vu que...
zaručitMohu vám zaručit, že... Je peux vous garantir que...
zlobit seNezlobte se, že vás obtěžuji, ale... Excusez-moi de vous déranger, mais...
žeKolik že vás bylo? Combien as-tu dit que vous étiez ?
žeŽe je dnes ale hezky! Comme il fait beau aujourd'hui !
žeŽe se ti chce! Comment tu peux avoir envie !
divNení divu, že jste nemocný. Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.
doufatDoufám, že se mi to podaří. J'espère bien y arriver.
hezkýNejhezčí na tom je, že... Le plus joli de l'affaire est que...
holubČeká, že mu budou pečení holubi létat do huby. Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.
hovnoMyslí, že jeho hovno nesmrdí. Il ne se prend pas pour une merde.
hrát(přísl.) Povídali, že mu hráli. À d'autres !
moudrostMyslí, že snědl všechnu moudrost (světa). Il se croit le sage.
počítatTváří se, že neumí do pěti počítat. Elle fait la sainte nitouche.
probuditRámus, že by probudil i mrtvého. Un bruit à réveiller les morts.
brouillardbrouillard à couper au couteau mlha, že by se dala nožem krájet
différenceà la différence que... s tím rozdílem, že...
enchantéEnchanté (de faire votre connaissance). Těší mě(, že jsem vás poznal).
faitle fait que... fakt, že...
incontestableIl est incontestable que. Je nesporné, že.
poserposons que předpokládejme, že
pourPour moi, je pense que... Pokud jde o mne, myslím (si), že...
pouvoir*Il peut arriver que... Může se stát, že...
pouvoir*Il se peut que... Je možné, že...
pouvoir*Il se peut que +subj.. Je možné, že..., Možná, že...
preuveà preuve que důkazem toho je, že
quoicomme quoi jak(ým způsobem), že
règleIl est de règle que... Je obvyklé, že...
siSi tant est que... Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...
tantfaire tant et si bien que... dělat tak/tak se činit, že...
toutefoisà condition toutefois que... ovšem pod podmínkou, že...
vrai(hovor.) Pas vrai ? Že jo?
accepterIl a accepté de venir. Uvolil se, že přijde.
assurerJe vous assure que... Ujišťuji vás, že...
cecià ceci près que... až na to, že...
chicheChiche que je le fais ! O co, že to udělám!
craindre*Je crains qu'il (ne) vienne. Bojím se, že přijde.
croire*Je ne crois pas qu'il viendra. Nemyslím, že přijde.
croire*Je le crois capable de tout. Myslím, že je schopný všeho.
croire*Il se croit tout permis. Myslí, že si může všechno dovolit.
falloir*Il faut vous dire que... Musím vám říct, že...
nonC'est triste, non ? To je smutné, že?
normalIl est normal de... Je běžné, že...
notoireIl est notoire que... Je všeobecně známo, že...
onOn dit que... Říká se, že...
au cas où il viendrait v případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel
D'où il suit que... Z toho plyne, že...
pasCe n'est pas que +subj.... Ne že by...
peut-êtrepeut-être (bien) que... (dost) možná, že...
ravi(Je suis) Ravi de faire votre connaissance. Velmi mě těší, že vás poznávám.
reconnaître*Je reconnais m'être trompé. Přiznávám, že jsem se mýlil.
revenir*Cela revient à dire que... To znamená, že...
risquerIl risque de pleuvoir. Vypadá to, že bude pršet.
seIl se peut que... Je možné, že...
sous-entendreIl est sous-entendu que... Rozumí se, že...
supposersupposer le problème résolu předpokládat, že je problém vyřešený
couteaubrouillard à couper au couteau mlha, že by se dala krájet
fesseGare à tes fesses ! Že dostaneš na zadek!
minefaire mine de... dělat, že...
mort(hovor.) bruit à réveiller les morts rámus, že by probudil i mrtvého
négatifdans la négative pokud ne, v případě, že ne, v záporném případě
souffler(hovor.) Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus. Myslí si, že to udělá raz dva.
tempstemps à ne pas mettre un chien dehors počasí, že by psa nevyhnal
ventBon vent ! šťastnou cestu!, Ještě že je pryč!
Reklama: