×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconztracenýiconztratiticonztratit seiconztráceticonztrácet se
Reklama:

Synonyma

pohřešovaný1pohřešovaný2nevyužitýpromarněnýpromrhanýprohranýodlehlýzapadlýzastrčenýbeznadějnýztroskotaný

Antonyma

nalezený

Okolí

ztmavnoutztopořeníztopořenýztopořit seztotožnitztotožnit seztotožňovatztotožňovat seztracenýztrácetztrácet seztrápenýztrapnitztrapnit seztrapňovatztrapňovat seztrátaztratitztratit seztrátovostztrátovýztrestatztrhanýztrhat
Zobrazit vše (24)

ztracený

příd.
1. (který byl ztracen) perdu/-ue, égaré/-éeztracené dítě enfant m perdu
2. (promarněný) perdu/-ueztracená příležitost occasion f perdue
3. (prohraný) perdu/-ue
4. (odlehlý, zapadlý) perdu/-ue
5. (v beznadějném stavu) perdu/-ue, désespéré/-ée, (člověk ap.) paumé/-ée
6. (kniž.) (v něčem skrytý) perdu/-ue
Reklama:

bitvaztracená bitva bataille f perdue
chuťztratit chuť k jídlu perdre l'appétit
iluzeztratit všechny iluze être revenu de toutes ses illusions
tvář(přen.) ztratit (svou) tvář perdre la face
váhapřibrat/ztratit na váze prendre/perdre du poids
víraztratit víru perdre la foi
zrakztratit zrak perdre la vue
ztratitztratit nit (hovoru) perdre le fil
ztratitztratit koho z očí perdre qqn de vue
ztratitztratit vědomí perdre connaissance
ztratitztratit tvář perdre la face
hlavaztratit hlavu perdre la tête
řeč(přen.) ztratit řeč perdre la parole
zpětzískat zpět ztracené pozice regagner le terrain perdu
conscienceperdre de conscience ztratit vědomí
espritperdre l'esprit ztratit rozum
espritperdre ses esprits omdlít, ztratit vědomí
œufœufs brouillés/frits/pochés míchaná/smažená/ztracená vejce
oublieroublier l'heure ztratit pojem o čase
perdre*perdre la parole ztratit řeč, oněmět
perdre*perdre l'appétit ztratit chuť k jídlu
perdre*perdre la tête ztratit hlavu, zbláznit se
perdre*perdre son chemin ztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit
perdre*perdre la trace ztratit stopu
perdubataille perdue ztracená bitva
routeperdre sa route ztratit cestu
virginitéperdre sa virginité ztratit panenství
casserCasse-toi ! Ztrať se!, Zmizni!
connaissanceperdre connaissance ztratit vědomí
faceperdre la face (přen.) ztratit (svou) tvář
pochéœufs pochés ztracená vejce
rattraperrattraper le temps perdu dohnat ztracený čas
compagniefausser compagnie à qqn zmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnosti
envoler (s')Les paroles s'envolent, les écrits restent. Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.
filperdre le fil ztratit souvislost
fondre*Ça se fond dans la masse. To se ztratí v množství.
nordperdre le nord ztratit hlavu
noyéêtre noyé dans qqch topit se v čem (v dluzích), být ztracen, nevědět si rady
pédale(hovor.) perdre les pédales ztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo
perdre*perdre les pédales být ztracen, zmatkovat
perduse sentir perdu cítit se ztracen
pertepasser qqch par profits et pertes považovat co za ztracené
sang-froidperdre son sang-froid ztratit hlavu
Reklama: