×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Gramatika
Italská abeceda a přízvukPodstatná jménaPřídavná jménaZakončení přídavných jmenStupňování přídavných jmenČlenČlen určitýČlen neurčitýZájmenaZájmena osobníZájmena zvratnáZájmena přivlastňovacíZájmena tázacíZájmena vztažnáZájmena ukazovacíZájmena neurčitáČíslovkyČíslovky základníČíslovky řadovéZlomkyVyjádření násobnostiPočetní úkonyČasové údajeSlovesaSlovesa pomocnáOznamovací způsobPřítomný časMinulý časBudoucí časSpojovací způsob / KonjunktivPodmiňovací způsobRozkazovací způsobPříčestí minuléGerundiumPříslovceDruhy příslovcíStupňování příslovcíPřehled nepravidelných sloves
Reklama:

1 Italská abeceda a přízvuk

Výslovnost italské abecedy
a [a] h [akka] o [o] v [vu]
b [bi] i [i] p [pi] w [vu doppio]
c [tʃi] j [i lunga] q [ku] x [ikkese]
d [di] k [kappa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [elle] s [esse] z [dzeta]
f [effe] m [emme] t [ti]
g [dʒi] n [enne] u [u]
Výslovnost souhlásek a hláskových skupin
ca, co, cu [kaˌ koˌ ku] cia, cio, ciu [tʃaˌ tʃoˌ tʃu]
ci, ce [tʃiˌ tʃe] gia, gio, giu [dʒaˌ dʒoˌ dʒu]
chi, che [kiˌ ke] chia, chio, chiu [kjaˌ kjoˌ kju]
gi, ge [dʒiˌ dʒe] ghia, ghio, ghiu [gjaˌ gjoˌ gju]
ghi, ghe [giˌ ge] gli [ʎi]
sci, sce [ʃiˌ ʃe] gn [ɲ]
scia, scio, sciu [ʃaˌ ʃoˌ ʃu]
Přízvuk je v italštině pohyblivý, nejčastěji stojí na druhé slabice od konce. V této publikaci je naznačen přízvuk u všech slov, která přízvuk na předposlední slabice nemají.
Reklama:

Reklama: