×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icon가족
Reklama:

Rodina

가정가족친척세대조상1자손후예부모아버지새아빠아빠의붓아버지어머니엄마어미1계모새엄마의붓어머니형제친구의붓자매자매쌍둥이아들의붓아들조부모할아버지할머니증조할아버지증조할머니손주손자손녀증손자증손녀삼촌조카조카딸질녀사촌시아버지장인1시어머니장모사위며느리의붓고아보호자후견인지도2수양아버지대부대모대자녀대자대녀결혼식이혼장례식양육비
Zobrazit vše (62)

Okolí

가정가정법가정부가정용품가정의가젤가져가다가져오다가족가죽가지1가지2가지가지가책가축가치가타카나가택 연금가터벨트가토가톨릭교도가파르다가하다가학적
Zobrazit vše (24)
가족 [kadʑok]
rodina가족 세트 rodinné balení가족의 rodinný (problémy ap.)
Reklama:

구성원가족 구성원 člen rodiny, rodinný příslušník
balenírodinné balení 가족 세트
členčlen rodiny 가족 구성원
Reklama: