×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconazérticona, aziconaz
Reklama:

Okolí

aviatikaavizálavokádóazazalattazazazbesztazelőttazértazokazonbanazonfelülazonkívülazonnalazonnaliazonosazonosanazonosítazonosításazonosságazonosulazontúlaztánazúrkék
Zobrazit vše (24)
azért [ɒzeːrt] adv
proto, zatoazért, hogy aby (účel), proto, aby
Reklama:

többiés a többi a tak dál(e)
többia többi ostatní (zbývající)
adtudtul ad uvědomit koho o čem (zpravit ap.)
adtudtul ad vmit dát najevo co
ajtóbevágja az ajtót bouchnout dveřmi, třísknout dveřmi, prásknout dveřmi
alapvminek az alapján na základě čeho
amíg(addig) amíg dokud, pokud (o trvání)
ára repülőjegy ára cena letenky
árlemegy az ára zlevnit (stát se levnějším)
árugyanazért az árért za stejnou cenu
autóbeszáll az autóba nastoupit do auta
-ban/-ben(a) buszmegállóban na autobusové zastávce
becsípaz ajtó becsípi az ujját přiskřípnout si prst do dveří
befogbefogja a száját sklapnout (zavřít ústa)
befűzbefűzi a cérnát (a tűbe) navléct nit (do jehly)
befűzbefűzi a cipőfűzőt navléct tkaničky do bot
behajlítbehajlítja a térdét pokrčit nohy
behunybehunyja a szemét přimhouřit oči, přivřít oči
bekapcsolbekapcsolja a biztonsági övet zapnout si bezpečnostní pás, připoutat se
beleélbeleéli magát vkinek a helyzetébe vžít se do čí situace
belemerülbelemerül az olvasásba začíst se do čeho
beleszólbeleszól a beszélgetésbe vmísit se do hovoru, vložit se do hovoru
belülvminek a keretein belül v rámci čeho (mezí, rozsahu ap.)
bérbérbe ad vkinek vmit pronajmout co komu
borravalóborravalót ad vkinek dát spropitné komu
bumma nagy bumm velký třesk
címmegvédi a bajnoki címét obhájit titul (sportovec)
cipőfelhúzza a cipőjét obout se
cipőleveti a cipőjét vyzout se, zout se
cipzárlehúzza a cipzárat rozepnout (zip)
csikorgatcsikorgatja a fogát skřípat zuby
csóválcsóválja a fejét vrtět hlavou
csökkentésa szabályozottság mértékének csökkentése (ekon.) deregulace
díjtalana belépés díjtalan vstup volný
dohányzásTilos a dohányzás! Zákaz kouření (veřejný nápis)
éga jó ég tudja bůhví, ví bůh
egyenlegfeltölteni az egyenleget dobít si kredit (k telefonování)
éja múlt éjjel včera v noci
éjszakaott tölti az éjszakát vhol přespat
elárulelárulja a titkot vkinek prozradit tajemství komu
elejeaz elején na začátku, na počátku
elejeegészen az elejétől od samého začátku
ellenéreannak ellenére, hogy... přesto, že...
előnyelőnyt ad dávat přednost komu/čemu před kým/čím, upřednostňovat koho/co před kým/čím
elrontelrontja a gyomrát pokazit si žaludek
eltünteteltünteti a nyomokat zahladit stopy, zamést stopy
elütelüti az időt vmivel krátit si čas čím
elvezetelvezeti a vizet vhonnan odvést vodu odkud, odvodnit co
elvonelvonja vkinek a figyelmét odpoutat čí pozornost, odvést čí pozornost, rozptýlit koho (něčí pozornost)
emlékezetkiesett az emlékezetéből mít okno (výpadek paměti)
engedményengedményt ad vmiből slevit komu kolik (dát slevu)
eszméletelveszti az eszméletét ztratit vědomí
fázikfázik a lábam zábst (nohy ap.)
fedélzetfelszáll vminek a fedélzetére nastoupit na palubu čeho
fedezfedezi a költségeket/kiadásokat krýt náklady/výdaje
fejmegmossa a fejét umýt si hlavu, umýt si vlasy
fékfelengedi a féket odbrzdit co
feladfeladja a poggyászt odbavit zavazadla
felfrissítfelfrissíti az emlékezetét vkinek osvěžit paměť komu
felfújfelfújja a gumiabroncsot napumpovat pneumatiky
fenea fenébe Kruci!, Do háje!, Hrome!
férjférjhez ad provdat koho za koho
figyelelvonja vkinek a figyelmét odvést čí pozornost, rozptýlit koho (něčí pozornost)
figyelemelvonja a figyelmét zabavit koho (odvést pozornost)
figyelemfelhívja a figyelmet vmire upozornit na co (poukázat ap.)
figyelemfelkelti vkinek a figyelmét zaujmout koho (vzbudit zájem)
figyelemmagára vonja a figyelmet poutat čí pozornost
folyamánaz éjszaka folyamán přes noc
forgatforgatja a szemét koulet očima
földa föld alatt pod zemí, v podzemí
fülhall vmit a saját fülével slyšet co na vlastní uši
gólgólt ad (sport.) skórovat
hajbegöndöríti a haját natočit si vlasy (natáčkami)
hajlevágatja a haját dát se ostříhat
hajmegmossa a haját umýt si hlavu, umýt si vlasy
hálahála az égnek bohudík, chválabohu
hallhall vmit a saját fülével slyšet co na vlastní uši
hegya hegyekben na horách
hegyezhegyezi a fülét nastražit uši
helytállhelytáll a vizsgán obstát u zkoušky
hócipőtele van a hócipője mít už dost, mít plné zuby, mít až po krk čeho
homlokráncolja a homlokát mračit se na koho (tvářit se mrzutě)
horogbekapja a horgot nechat se nachytat, naletět (na podvod ap.), nechat se napálit
időebben az időben tou dobou
igazoligazolja az átvételét vminek kvitovat co, potvrdit přijetí čeho (zprávy ap.)
illetami a vmit illeti pokud jde o co, z hlediska čeho
illetami azt illeti pokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho
internetaz interneten na internetu
Istenaz Isten szerelmére proboha
ízrájön az ízére vminek zachutnat
járóarra járó kolemjdoucí
jelvminek a jele známka čeho (projev existence ap.)
jelentkezőjelentkező az állásra zájemce o práci, uchazeč o místo
jelzésfelfogja a jelzést zachytit signál
kalauzolkalauzol vkit a városban vodit koho po městě (průvodce ap.)
kapcsolatfelveszi a kapcsolatot vkivel kontaktovat koho, spojit se (telefonicky ap.), navázat kontakt s kým
kapcsolattartja a kapcsolatot vkivel být ve styku s kým
kárfelbecsüli a kárt vyčíslit škody
Reklama: