×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconaufhalten*
Reklama:

Předpony

halten*abbehalten*abhalten*anbehalten*anhalten*aufbehalten*aufhalten*auseinanderhalten*aushalten*behalten*beibehalten*durchhalten*einbehalten*einhalten*entgegenhalten*enthalten*erhalten*heraushalten*herhalten*hinhalten*mithalten*niederhalten*unterhalten1*unterhalten2*verhalten1*verhalten2vorbehalten*vorenthalten*vorhalten*zuhalten*zurückbehalten*zurückerhalten*zurückhalten*zusammenhalten*
Zobrazit vše (34)

Okolí

aufgraben*aufgreifen*aufgrund, auf GrundaufguckenAufgussaufhaben*aufhackenaufhalsenaufhalten*aufhängenAufhängerAufhängungAufhärtungaufhauen*aufhäufenaufheben*AufhebenAufhebungaufheiternAufheiterungaufheizenaufhelfen*aufhellenAufhellung
Zobrazit vše (24)

aufhalten*

2960Vb(hält auf, ie, a)
1. zadržet, zastavit (uprchlíka ap.)
2. zdržet, brzditDer Regen hat mich aufgehalten. Zdržel mě déšť.
3. sich aufhalten mit j-m/etw. zdržovat se, ztrácet čas s kým/čím
4. sich aufhalten irgendwo zdržovat se, prodlévat kdesich zu Hause aufhalten zdržovat se doma
5. přidržet, podržet (dveře ze zdvořilosti ap.)
6. sich aufhalten über etw. Akk pozastavovat se, pohoršovat se nad čím
7. mit etw. přest(áv)at s čím
Reklama:

Türj-m die Tür aufhalten podržet komu dveře
ohřát seDlouho ses doma neohřál. Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.
pobýtpobýt rok v zahraničí sich ein Jahr im Ausland aufhalten
podržetpodržet komu dveře j-m die Tür aufhalten
pozastavit sepozastavit se nad čí drzostí sich über j-s Frechheit aufhalten
pozdržetpozdržet žáky ve třídě Schüler in der Klasse aufhalten
pozdržet sepozdržet se v práci sich bei der Arbeit aufhalten
přidržetpřidržet dveře die Tür aufhalten
zbrzditzbrzdit vývoj čeho die Entwicklung etw. Gen aufhalten
Reklama: