×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconaufnehmen*
Reklama:

Předpony

nehmen*abnehmen*annehmen*aufnehmen*auseinandernehmen*ausnehmen*benehmen*durchnehmen*einnehmen*einvernehmen*entgegennehmen*entnehmen*fortnehmen*herausnehmen*hernehmen*hinnehmen*mitnehmen*nachnehmen*übernehmen1*übernehmen2*Unternehmenunternehmen1*unternehmen2*vernehmen*Vernehmenvornehmen*vorwegnehmen*wegnehmen*zunehmen*zurücknehmen*zusammennehmen*
Zobrazit vše (31)

Okolí

aufnähenAufnahmeaufnahmefähigAufnahmefähigkeitAufnahmegebührAufnahmeprüfungAufnahmestudioAufnahmezentrumaufnehmen*aufnötigenaufoktroyierenaufopfernaufopferndAufopferungaufopferungsvollaufpassenAufpasseraufpeitschenaufpeppenaufpflanzenaufpfropfenaufpickenaufplatzenaufplustern
Zobrazit vše (24)

aufnehmen*

3047Vb(nimmt auf, a, o)
1. zvednout (kapesník z podlahy ap.)Der Vater nahm das Kind auf. Otec zvedl dítě (do náručí).
2. (sport.) zachytit, zpracovat (přihrávku ap.)
3. (NoD) utřít, setřít (rozlité mléko ap.)
4. zahájit (lékařskou praxi, výzkum ap.)
5. j-n přijmout, ubytovat, (po)hostit koho (uprchlíky ap.)j-n im Krankenhaus aufnehmen přijmout koho do nemocnice
6. (ÖrD) přijmout, zaměstnat (pracovníka)
7. pojmout (nádrž 40 litrů ap.)
8. pojmout, pochopit (učivo ap.)
9. vázat (krev kyslík ap.)Das Kreatin nimmt Wasser auf. Kreatin váže vodu.
10. vzít si (úvěr, půjčku ap.)
11. zapsat, zaznamenat, zdokumentovat
12. snímat, filmovat, fotografovat
13. nahrá(va)t (rozhovor na pásek ap.)
Reklama:

Armj-n mit offenen Armen aufnehmen přijmout koho s otevřenou náručí
Handschuhden Handschuh aufnehmen zvednout hozenou rukavici, přijmout souboj
Betriebden Betrieb aufnehmen/einstellen zahájit/ukončit provoz
Kreditbei der Bank einen Kredit aufnehmen vzít si v bance půjčku
serienmäßigdie serienmäßige Herstellung aufnehmen zahájit sériovou výrobu
Beziehungmit/zu j-m Beziehungen aufnehmen navázat vztah s kým
Protokolletw. ins Protokoll aufnehmen zapsat co do protokolu
Studiumein Studium aufnehmen/abschließen zahájit/ukončit studium
praxepřijmout koho na praxi j-n für ein Praktikum aufnehmen
půjčkavzít si půjčku u banky bei der Bank einen Kredit aufnehmen
členpřijmout koho za člena j-n als Mitglied aufnehmen
hypotékavzít si hypotéku na byt eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen
líznout (si)líznout si eso das Ass aufnehmen
nabratnabrat nové členy neue Mitglieder aufnehmen
novelapřijmout novelu zákona eine Gesetzesnovelle aufnehmen
obnovitobnovit styky die Kontakte wieder aufnehmen
oficiálnípokračovat v oficiálních rozhovorech offizielle Gespräche wieder aufnehmen
protokolsepsat/vyhotovit protokol das Protokoll aufnehmen/abfassen
přijmout(fin.) přijmout úvěr Kredit aufnehmen
přijmoutpřijmout koho na vysokou školu j-n an die Hochschule aufnehmen
zahajovatzahajovat práci die Arbeit aufnehmen
Reklama: