×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconbitteiconBitteiconbitten*
Reklama:

Předpony

BitteAbbittebitteFürbitte

Okolí

bisschenBissenbissigBissigkeitBistroBistumbisweilenBitbitteBittebitten*bitterbitterbösebitterkaltBitterkeitbitterlichBitterschokoladebittersüßBittgangBittgesuchBittstellerbivalentBiwakbiwakieren
Zobrazit vše (24)

bitte

6151Part
1. prosím (při vyjádření zdvořilého přání, výzvy ap.)Nehmen Sie bitte Platz! Posaďte se, prosím!Herr Ober, bitte einen Kaffee! Pane vrchní, jednu kávu prosím!
2. Bitte sehr! Nabídněte si prosím!
3. Ja, bitte? Ano, prosím? (při ohlášení do telefonu)
4. (Wie) Bitte? (Jak) Prosím? (nerozuměl jsem)
Reklama:

alsoAlso bitte! Prosím tě!
Beeilung(Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte! Rychle!, Pospěš!, Pohyb!
bitten*Darf ich bitten? Smím prosit? (o tanec)
ich(Aber) Ich bitte Sie! (Ale) Prosím vás!
naNa also/bitte! No prosím!
nach(Bitte,) Nach Ihnen! (Prosím) Až po Vás!
wieWie bitte? Prosím? (Co jsi říkal?)
zahlenBitte zahlen!, Zahlen bitte! Zaplatím!, Prosím platit!
ausdrücklichausdrücklich um etw. bitten důrazně žádat o co
baldmöglichstum baldmöglichste Erledigung bitten žádat o co nejrychlejší vyřízení
sehrBitte/Danke sehr! Děkuji/Prosím pěkně!
streichen*Nichtzutreffendes bitte streichen! Nehodící se škrtněte!
Tanzj-n zum Tanz bitten požádat koho o tanec
Tischj-n zu Tisch bitten pozvat koho ke stolu
umj-n um etw. bitten žádat koho o co
alsoAlso bitte, hältst du mich vielleicht für blöd? Prosím tě, copak jsem blbej?
anreihenBitte reihen Sie sich hinten an! Prosím zařaďte se dozadu!
anrufen*Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen? Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?
aufessen*Iss bitte rasch auf! Rychle prosím dojez!
Augenblick(Einen) Augenblick bitte! Okamžik/Moment prosím!
AugenblickWartet einen Augenblick, bitte! Počkejte chvilku, prosím!
ausbitten*Ich bat mir Bedenkzeit aus. Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.
ausweisen*Weisen Sie sich, bitte, aus! Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!
bedienenBitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls! Prosím, použijte výtah!
berührenBitte nicht berühren! Prosím nedotýkat se!
bitten*j-n um eine Auskunft bitten prosit koho o informaci
bitten*zu Tisch bitten pozvat ke stolu
bleiben*Bleiben Sie bitte am Apparat! Zůstaňte prosím u telefonu!
dorthinIch bitte dich, gehe doch nicht dorthin! Prosím tě, nechoď tam!
DurchfahrtBitte (die) Durchfahrt frei halten! Neparkovat - vjezd!
du̲rchstreichen*Nichtzutreffendes bitte durchstreichen. Nehodící se prosím škrtněte.
dürfen*Darf ich bitten? Smím prosit?
entschuldigenEntschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Omluvte mne prosím na okamžik.
flehentlichj-n flehentlich um etw. bitten koho úpěnlivě prosit o co
folgenFolgen Sie mir bitte! Následujte mě prosím!
geben*(přen.) Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz. Dejte mi prosím pana Schwarze. (k telefonu)
GeduldIch bitte dich um (ein wenig) Geduld. Prosím tě o (malé) strpení.
Gnadej-n um Gnade bitten prosit koho o milost
händeringendj-n um etw. händeringend bitten koho úpěnlivě prosit o co
helfen*Können Sie mir bitte helfen? Můžete mi prosím pomoci?
herantragen*eine Bitte an den Vater herantragen přednést prosbu otci
hineinbitten*Der Arzt bat den Patienten hinein. Lékař pozval pacienta dále.
höflichj-n höflich um etw. bitten koho zdvořile žádat o co
inständigj-n inständig um etw. bitten koho snažně prosit o co
irgendKommen Sie bitte, so rasch es irgend geht. Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.
OberHerr Ober, zahlen bitte! Pane vrchní, platím!
reichenReiche mir bitte das Salz! Podej mi prosím sůl!
treten*Bitte zur Seite treten! Prosím ustupte!
verbinden*Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)! Moment, prosím, spojím vás (s ním)!
verzeihen*Verzeihen Sie bitte! Promiňte prosím!, S dovolením!
verzeihen*Verzeihen Sie bitte die Störung! Omluvte prosím poruchu!
vorstellenGestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen. Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.
wegtreten*Bitte, vom Gleis wegtreten! Prosím, uvolněte kolej!
weiterBitte weiter! Prosím, dál!
werden*Würdest du es, bitte, für mich tun? Udělal bys to pro mne, prosím?
ZeugHier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf! Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!
zutreffend(úř.) Zutreffendes bitte ankreuzen! Hodící se zaškrtněte! (ve formulářích ap.)
Reklama: