×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondein1icondein2
Reklama:

Lekce 1

ichduersiees1wirihr2der, die, dasdiedasjaneindieser, diese, diesesdiesediesesda1hiermeindein1sein2ihr3unser1euer1sein1*haben*können1*dürfen1*mögen2*brauchenmüssen1*wollen1*fragenantworten
Zobrazit vše (33)

Okolí

DehnübungenDehnungdehydratisierendehydrierenDeichDeichbauDeichseldeichselndein1dein2deinerdeinerseitsdeinesgleichendeinethalbendeinetwegendeinetwillendeinigeDejeunerDekaDekadedekadentDekadenzdekadischDekagramm
Zobrazit vše (24)

dein1

7936Pron
1. tvůj, tvá, tvé, tvoje (patřící tobě)dein Bruder/Geschenk tvůj bratr/dardeine Aufgabe/Taschen tvá úloha/tvoje taškyzu deiner Tante k tvé tetě
2. tvůj, tvá, tvé, tvoje (bez následujícího podstatného jména)
Reklama:

Lebtag(all) mein/dein Lebtag (po) celý můj/tvůj život
PechPech gehabt!, Dein Pech! Tvoje smůla!, Máš smůlu!
SchadenEs soll dein Schaden nicht sein. Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.
WeisheitBehalte deine Weisheit für dich! Nech si své moudrosti pro sebe!
dankdank deiner guten Kenntnisse díky tvým dobrým znalostem
abgeben*Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab? Dáš mi kousek tvé housky?
ablaufen*Deine Zeit ist abgelaufen. Tvůj čas vypršel.
ansprechen*Dein neues Auto spricht mich an. Tvoje nové auto se mi líbí.
aufpassenPass auf deine Schwester gut auf! Dohlédni pořádně na svou sestru!
belastenDeine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet. Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.
Beruf(hovor. žert.) Du hast deinen Beruf verfehlt. Ty ses minul povoláním.
betrügen*Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest. Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.
deinWir haben dein gedacht. Mysleli jsme (na) tebe.
deinerIch gedenke/erinnere mich deiner. Myslím/Vzpomínám na tebe.
ergeben*Deine Aussage ergibt keinen Sinn. Tvá výpověď nedává smysl.
erhalten*Erhalte dir deine gute Laune! Zachovej si dobrou náladu!
FehlerDas war nicht dein Fehler. To nebyla tvoje chyba.
FührungDeiner Tochter fehlt eine feste Führung. Tvé dceři chybí pevné vedení.
mi̲ssverstehen*Sie hat deine Frage missverstanden. Špatně pochopila tvou otázku.
restlosEr war von deiner Idee restlos begeistert. Byl tvým nápadem naprosto nadšen.
sauberDas sind deine sauberen Freunde! To jsou tví povedení přátelé!
wasWas ist dein Vater? Čím je tvůj otec?
svůj, svá, své, svojeHleď si svého! Kümere dich um deine Angelegenheiten!
aneboUdělals to ty, anebo tvůj bratr? Hast du es getan, oder dein Bruder?
býtJe to tvoje propiska? Ist das dein Kugelschreiber?
jídloJaké je tvé oblíbené jídlo? Was ist dein Lieblingsgericht?
konečněKonečně je to tvoje věc. Schließlich ist es deine Sache.
marnitNesmíš marnit čas! Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!
místoNa tvém místě bych tam šel. An deiner Stelle würde ich hingehen.
nastavitNastav ruku, něco ti dám! Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!
plýtvatNeplýtvej svým časem! Verschwende nicht deine Zeit!
pozdravovatPozdravuj ode mne svého přítele. Grüße deinen Freund von mir.
přiJsem při tobě. Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.
sbalitSbalil tvou sestru. Er hat deine Schwester angemacht.
spasitTvoje stovka mě nespasí! Dein Hunderter rettet mich nicht!
svůj, svá, své, svojeŘekni svůj názor. Sag deine Meinung.
telefonZvoní ti telefon. Dein Telefon klingelt.
tipTvůj tip byl tentokrát správný. Dein Tipp war diesmal richtig.
tvůj, tvá, tvé, tvojetvůj názor deine Meinung
tvůj, tvá, tvé, tvojes tvou pomocí mit deiner Hilfe
tvůj, tvá, tvé, tvojeTo je tvá věc. Das ist deine Sache.
tvůj, tvá, tvé, tvojetvoji rodiče deine Eltern
umýtUmyj si ruce! Wasch dir deine Hände!
vybíjetNesmíš si vybíjet zlost na dětech. Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.
vyjádřeníČekám na tvé vyjádření. Ich warte auf deine Äußerung.
vykoupatNohy si vykoupej v solném roztoku. Bade deine Füße in einer Salzlösung.
vykukovatVykukuje ti svetr. Dein Pulli guckt vor.
vymlouvat seNevymlouvej se pořád na svou práci. Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.
přáníTvé přání je mi rozkazem. Dein Wunsch ist mir Befehl.
říkat(hovor.) Neříká ti to tady pane. Das kannst du nicht dein eigen nennen.
vedleTvoje odpověď je úplně vedle. Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.
Reklama: