×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondirekt1icondirekt2icondirekt~
Reklama:

Lekce 16

ganz1halb1Viertel1PlanWegbauengenuginsgesamtEreignisWachstumerhöhenerniedrigenfordernbitten*dankenerschaffen*sterben*totunterschiedlichdirekt1erklärenbeschreiben*Entschuldigungzeichnenwährend1drindraußenWirkungMüheGericht1
Zobrazit vše (30)

Předpony

direkt1direkt2indirekt

Odvozená slova

direkt1direkt2Direktheit

Okolí

DiplomatDiplomatenkofferDiplomatentascheDiplomatiediplomatischDipolDippeldirdirekt1direkt2DirektflugDirektheitDirektionDirektiveDirektorDirektoratDirektoriumDirektverbindungDirigatDirigentDirigentenstabdirigierenDirigismusdirigistisch
Zobrazit vše (24)

direkt1

8463Adj
1. přímý (směr ap.)eine direkte Verbindung irgendwohin přímé spojení kam (bez přestupu)Diese Straße führt direkt ins Zentrum. Tato ulice vede přímo do centra.
2. direkt + Präposition přímo + předložka (u moře ap.)direkt von zu Hause kommen přijít přímo z domudirekt am Bahnhof přímo na nádraží
3. direkt nach/vor etw. právě, zrovna, rovnou, hned, bezprostředně po čem, před čím (po práci ap.)direkt nach der Operation in den Urlaub fahren jet na dovolenou hned po operaci
4. přímo (bez prostředníka)sich direkt an j-n wenden obrátit se přímo na koho
5. přímý (styk ap.)mein direkter Vorgesetzter můj přímý nadřízený
6. přímý, otevřený (odpověď ap.)
Reklama:

gegenüberdirekt gegenüber přímo naproti
AbgangAbgang direkt vom Lager odbyt přímo ze skladu
davorSie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor. Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.
přímý(ling.) přímá řeč direkte Rede
odchylkajít přímou cestou bez odchylek den direkten Weg ohne Abweichungen gehen
potomekpřímý potomek direkter Nachkomme
předek(biol.) přímý předek člověka direkter Vorfahr des Menschen
přímojet přímo na sever direkt nach Norden fahren
přímýpřímý směr direkte Richtung
přímýpřímé spojení direkte Verbindung
přímýpřímá odpověď na otázku direkte Antwort auf die Frage
přímýpřímé jednání direkte Handlung
přímojít přímo k věci direkt zur Sache gehen
Reklama: