×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconeinsetzen
Reklama:

Synonyma

gebrauchenbenutzeninstallierenanwenden*

Předpony

setzenabsetzenansetzenaufsetzenaussetzenbeisetzenbesetzendaransetzendazusetzendurchsetzen1durchsetzen2einsetzenentgegensetzenentsetzenersetzenfortsetzengegenübersetzenherabsetzenheraufsetzenheruntersetzenhinaufsetzenhinaussetzenhineinversetzenhinsetzenhinwegsetzenhinzusetzennachsetzenniedersetzenübersetzen1übersetzen2umsetzenversetzenvoraussetzenvorsetzenwegsetzenzersetzenzurücksetzenzurückversetzenzusammensetzenzusetzen
Zobrazit vše (40)

Odvozená slova

einsetzenEinsetzung

Okolí

einseitigEinseitigkeiteinsenden*EinsenderEinsendungeinsenkenEinsereinsetzbareinsetzenEinsetzungEinsichteinsichtigeinsichtsloseinsichtsvollEinsiedlereinsiedlerischeinsilbigEinsilbigkeiteinsinken*einsitzen*einsortiereneinspannenEinspännereinspännig
Zobrazit vše (24)

einsetzen

10147Vb
1. vsadit (okno ap.), zasadit (rostliny ap.), nasadit (ryby ap.)einen Flicken in die Hose einsetzen vsadit záplatu do kalhotIn dem Satz ist ein Wort einzusetzen. Do věty je třeba dosadit jedno slovo.
2. (dopr.) zařadit (posilové spoje ap.)
3. j-n zu etw., als etw. Akk ustanovit koho čím (dědicem, nástupcem ap.), ustavit (výbor ap.)Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein. Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.
4. nasadit (stroje, odborníky ap.)Er musste alle seine Kräfte einsetzen. Musel nasadit všechny své síly.
5. vsadit (život ap.), riskovat (čest ap.)
6. sich einsetzen für j-n/etw. zasadit se o koho/co, zastat se koho/čehoAls wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt. Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.
Reklama:

Ellbogenseine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzen mít ostré lokty (postupovat tvrdě)
dosaditdosadit do vzorce čísla die Zahlen in die Formel einsetzen
nasaditnasadit život pro co sein Leben für etw. einsetzen
postavit sepostavit se za návrh sich für den Vorschlag einsetzen
Reklama: