×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconwo1iconwo2
Reklama:

Okolí

WitzWitzblattWitzboldwitzelnWitzfigurwitzigWitzigkeitwitzloswo1wo2woanderswoandershinwobeiWocheWochenbettWochenendbeilageWochenendeWochenendhausWochenkartewochenlangWochenschauWochentagwochentagswöchentlich
Zobrazit vše (24)

wo1

47120Adv
1. kde (otázka na místo ap.)
2. (hovor.) někde
Reklama:

auchwo + auch (immer) kdekoli
bleiben*Wo bleibt j./etw.? Kde vězí kdo/co?
bleiben*j. kann bleiben, wo der Pfeffer wächst kdo (si) může zůstat tam, kde je
dahindahin ..., wo... tam..., kde...
denken*Wo denkst du hin? Co tě napadá? (ani nápad)
drückenwissen, wo j-n der Schuh drückt vědět, kde koho tlačí bota
Fuchswo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen kde lišky dávají dobrou noc
Hasewo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen kde dávají lišky dobrou noc
kein, keineWo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Kde není žalobce, není ani soudce.
Kopfnicht wissen, wo einem der Kopf steht nevědět, kde člověku hlava stojí
langgehen*wissen, wo es langgeht vědět, jak to chodí
PfefferDer kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst. Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!
Schuhwissen, wo j-n der Schuh drückt vědět, kde koho tlačí bota
stehen*nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět, kde člověku hlava stojí
stehen bleiben*Wo sind wir stehen geblieben? Kde jsme skončili? (v rozhovoru)
abladen*(přen.) Wo kann ich Sie abladen? Kde vás mohu vyložit?
alsWo sonst als hier kann man so gut essen? Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?
dennWo bist du denn (wieder) so lange geblieben? Kdes byl zase tak dlouho?
Dings, Dingsbums, DingsdaSie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo. Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.
esWo ist das Kind? – Es spielt im Garten. Kde je to dítě? – Hraje si na zahradě.
herWo kommst du her? Odkud přicházíš?
herhaben*Wo hat er so viel Geld her? Kde vzal tolik peněz?
herhaben*Wo hast du diese Nachricht her? Odkud máš tuto zprávu?
herkommen*Wo kommst du her? Odkud pocházíš?
hernehmen*Wo nehme ich Geld her? Kde vezmu peníze?
hingehörenWo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade. Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.
hin sein*Wo ist er hin? Kampak šel?
hinsetzenWo soll ich mich hinsetzen? Kam se mám posadit?
mögen*Wo mag das Kind es nur gehört haben? Kde to to dítě jen mohlo slyšet?
sieWo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen. Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.
steckenWo steckst du wieder? Kde zase vězíš?
wohnenWo wohnst du? Kde bydlíš?
brennen*Wo brennts denn? Kde hoří? (Co se děje?)
brát seKde se tu bereš? Wo kommst du her?
bydletKde bydlíš? Wo wohnst du?
drahoušekKde je můj drahoušek? Wo ist mein Schätzchen?
inkriminovanýKde jsi byl v inkriminovanou dobu? Wo warst du während der Tatzeit?
kampakKampak jsi to schoval? Wo hast du es denn versteckt?
kdeKde bydlíš? Wo wohnst du?
kdeTo je místo, kde jsem se narodil. Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.
najíst seKde se ve městě levně najíme? Wo kann man in der Stadt billig essen?
namířitKam máš namířeno? Wo gehst du hin?
očekávatKde tě mám očekávat? Wo soll ich dich erwarten?
osprchovat seKde se můžu osprchovat? Wo kann ich mich duschen?
patřitKam patří ten nůž? Wo gehört das Messer hin?
váznoutKde to vázne? Wo hapert es?
vězetKde pořád vězíš? Wo steckst du immer?
zaseKde zase vězí? Wo steckt (d)er wieder?
zastrčitNevím, kam jsem to zastrčil. Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.
informaceKde jsou prosím informace? Wo ist bitte die Auskunft?
kdeNevím, kde mi hlava stojí. Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.
světlýVše má své světlé i stinné stránky. Wo Licht ist, ist auch Schatten.
vzít seKde se to v něm vzalo? Wo hat er das her?
Reklama: