×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconwohl1iconwohl2iconWohl
Reklama:

Slovní spojení

Gemeinwohl

Okolí

WöchnerinWodkawodurchwofürWogewoherwohinwohingegenwohl1wohl2WohlwohlanständigwohlbedachtWohlbefindenWohlbehagenwohlbehaltenwohlbehütetwohlbekanntWohlergehenwohlgemerktwohlhabendWohlhabenheitwohligWohlleben
Zobrazit vše (24)

wohl1

47144Adv
dobře (zdravotně, psychicky)sich wohl fühlen cítit se dobřeMir ist nicht wohl. Není mi dobře.
phr
wohl oder übel chtě nechtě, tak jak tak
Reklama:

bekommen*Wohl bekomms! Na zdraví!, Do dna! (přípitek)
erwartenDu wirst es wohl noch erwarten können! Dočkej času!
fühlensich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen (ne)cítit se ve své kůži
Hautsich in seiner Haut wohl fühlen cítit se ve své kůži
sehretw. Akk sehr wohl wissen/können moc dobře vědět/umět co
WohlZum Wohl! Na zdraví!
aberSie ist nicht klug, wohl aber fleißig. Není chytrá, zato ale pilná.
bewegen*Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen? Co ho jen přimělo k odjezdu?
erheben*das Glas auf j-s Wohl erheben pozvednout sklenici na čí zdraví
heben*auf j-s Wohl den Kelch heben pozvednout kalich na čí zdraví
Kopf(hovor.) Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf. Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.
ü̲berschnappenDu bist wohl übergeschnappt! Tobě asi přeskočilo!
veralbernDu willst mich wohl veralbern! Ty si ze mě děláš blázny!
verhörenDa haben Sie sich wohl verhört! To jste se asi přeslechl!
werden*Er wird wohl nicht da sein. Asi tady nebude.
wohlSie wird wohl den Zug verpasst haben. Asi zmeškala vlak.
Wohlzu j-s Wohl pro blaho koho
Wohldas öffentliche/allgemeine Wohl veřejné/všeobecné blaho
ZweckEs hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte. Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.
gescheitDu bist wohl nicht ganz gescheit! Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!
prospěchk obecnému prospěchu zum Wohl der Allgemeinheit
blahodělat co pro čí blaho etw. für j-s Wohl tun
blazeŽijte blaze! Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!
cítit seNecítím se dobře. Ich fühle mich nicht wohl.
dobřeMějte se dobře! Leben Sie wohl!
dobřeNení mi dobře. Ich fühle mich nicht wohl.
kecatTo kecáš! Du spinnst ja wohl!
koledovat siKoleduješ si o nepříjemnosti. Du suchst wohl Ärger.
myslímMatka je myslím doma. Die Mutter ist wohl zu Hause.
nejspíšNejspíš je nemocen. Er ist wohl krank.
pochutnat siPochutnejte si! Lassen Sie sich's wohl schmecken!
přeslechnout seMusela ses přeslechnout. Du musst dich wohl verhört haben.
svůj, svá, své, svojeNení ve své kůži. Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.
ukousat seAsi se ukoušu nudou! Ich werde wohl vor Langeweile umkommen!
kapat(hovor., expr.) Kape mu na maják. Bei ihm piept es., Er hat wohl eine Meise.
sloužitAť slouží! (na zdraví) Zum Wohl!
zbláznit seTy ses snad zbláznil! Du spinnst ja (wohl)!
Reklama: