×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconZahliconzahleniconzählen
Reklama:

Synonyma

ReiheMengeZifferAnzahlNummer

Lekce 14

lachenschreien*angreifen*MehrheitüblichbedeutenMengeZahlfallen*verteidigensauberklarschmutzigstatt1PlatzpassenbeanspruchenChanceGelegenheitZukunftGeschichtegleichzeitiggegenwärtigGeschenkgewöhnlichvergessen*GedächtnisanmeldenUrsacheZentrum
Zobrazit vše (30)

Předpony

ZahlAnzahlEinzahlÜberzahl

Odvozená slova

ZahlzahlbarzahlenzahllosZahlung

Slovní spojení

ZahladjektivZahlkarteZahltagZahlwortZahlzeichen

Okolí

zaghaftZaghaftigkeitZagrebzäh, zähezähflüssigZähflüssigkeitZähheitZähigkeitZahlZahladjektivzahlbarzählbarZahlbarkeitzählebigZählebigkeitzahlenzählenZahlenangabeZahlenfolgezahlenmäßigZahlenschlossZahlerZählerZahlkarte
Zobrazit vše (24)

Zahl

47430e(~, ~en)
1. číslodie Zahlen von eins bis hundert čísla od jedné do sta
2. (mat.) číslice, číslo, cifraeine gerade/ungerade Zahl sudé/liché čísloeine runde Zahl zaokrouhlené čísloeine Zahl schreiben napsat číslici
3. (nur Sg) počet (osob, věcí ap.)
4. (ling.) číslo (gramatická kategorie)
Reklama:

natürlicheine natürliche Zahl přirozené číslo
zahlenBitte zahlen!, Zahlen bitte! Zaplatím!, Prosím platit!
Kartemit (der) Karte zahlen platit (kreditní) kartou
Empfangbei Empfang zahlen (za)platit při příjmu
Geldkartemit einer Geldkarte zahlen platit elektronickou peněženkou
monatlichdie Miete monatlich zahlen platit nájemné měsíčně
OberHerr Ober, zahlen bitte! Pane vrchní, platím!
Preisjeden Preis für etw. zahlen zaplatit za co jakoukoli cenu
überschla̲gen*die Zahl der Teilnehmer überschlagen (rychle) spočítat účastníky
unterlegen(dem Gegner) an Zahl unterlegen sein být početně oslaben
vergrößerndie Zahl der Mitarbeiter vergrößern zvýšit počet spolupracovníků
zahlenWas/Wie viel habe ich zu zahlen? Kolik platím?, Co jsem dlužný?
číslosudá/lichá čísla gerade/ungerade Zahlen
iracionální(mat.) iracionální číslo irrationale Zahl
komplexní(mat.) komplexní číslo/funkce die komplexe Zahl/Funktion
konkrétní(mat.) konkrétní číslo konkrete Zahl
lichý(mat.) liché číslo ungerade Zahl
platitplatit předem im Voraus zahlen
dělitelnýčíslo dělitelné šesti eine durch sechs teilbare Zahl
dosaditdosadit do vzorce čísla die Zahlen in die Formel einsetzen
hotověplatit hotově bar zahlen
hříšnýplatit hříšné peníze za koho/co für j-n/etw. Sündengeld zahlen
kladnýkladná čísla positive Zahlen
mastnýplatit mastný účet eine gesalzene Rechnung zahlen
nahoruzaokrouhlit číslo nahoru die Zahl nach oben abrunden
nájemnéplatit nájemné die Miete (be)zahlen
násobitnásobit číslo pěti die Zahl mit fünf multiplizieren
nedělitelný(mat.) nedělitelné číslo unteilbare Zahl
platitplatit hotově komu j-m bar zahlen
platitplatit u pokladny an der Kasse zahlen
početvelký/nepatrný/přesný počet eine große/geringe/genaue Zahl
stovka(hovor.) platit stovkou mit dem Hunderter zahlen
sudýsudé číslo gerade Zahl
ubývatUbývá nově narozených dětí. Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.
v, veplatit v eurech in Euro zahlen
vrchní(Pane) vrchní, platíme! (Herr) Ober, bitte zahlen!
vynásobitvynásobit číslo deseti die Zahl mit zehn multiplizieren
zazaplatit za co 20 eur für etw. 20 Euro zahlen
Reklama: