×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconzahleniconzählen
Reklama:

Synonyma

begleichen*berappen1berappen2ausbezahlenausgeben*ausschüttenüberweisen*abführenabzahlenbezahlenentrichten

Lekce 8

GeschäftTaschezahlenverdienenannehmen*ablehnenverhandelnzustimmenentsprechen*ändernüberzeugenwerfen*gratisZeitAlterhelfen*einrichtenbaldträumengerechtbishernoch1schon1vor1hindurchsofortzugeben*beendenunterbrechen*gleich2
Zobrazit vše (30)

Předpony

zahlenabbezahlenabzahlenanbezahlenanzahlenausbezahlenauszahlenbezahleneinzahlenfortzahlennachbezahlennachzahlenüberbezahlenunterbezahlenvorauszahlenzurückzahlenzuzahlen

Odvozená slova

ZahlzahlbarzahlenzahllosZahlung

Okolí

ZähigkeitZahlZahladjektivzahlbarzählbarZahlbarkeitzählebigZählebigkeitzahlenzählenZahlenangabeZahlenfolgezahlenmäßigZahlenschlossZahlerZählerZahlkartezahlloszahlreichZahltagZahlungZählungZahlungsanweisungZahlungsempfänger
Zobrazit vše (24)

zahlen

47437Vb
1. etw. Akk für etw. (za)platit co za coWas/Wie viel habe ich zu zahlen? Kolik platím?, Co jsem dlužný?
2. (hovor.) j-n platit koho (zaměstnance ap.)
phr
Bitte zahlen!, Zahlen bitte! Zaplatím!, Prosím platit!
Reklama:

aussehen*aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte vypadat, jako by neuměl do třech napočítat
natürlicheine natürliche Zahl přirozené číslo
SchäfchenSchäfchen zählen počítat ovečky (před spaním)
Tagj-s Tage sind gezählt dny koho jsou sečteny
zählennicht bis drei zählen können neumět do pěti napočítat
Kartemit (der) Karte zahlen platit (kreditní) kartou
Zahleine gerade/ungerade Zahl sudé/liché číslo
Zahleine runde Zahl zaokrouhlené číslo
Empfangbei Empfang zahlen (za)platit při příjmu
Geldkartemit einer Geldkarte zahlen platit elektronickou peněženkou
monatlichdie Miete monatlich zahlen platit nájemné měsíčně
nachzählenZähl lieber noch einmal nach! Raději to ještě jednou přepočítej!
OberHerr Ober, zahlen bitte! Pane vrchní, platím!
Preisjeden Preis für etw. zahlen zaplatit za co jakoukoli cenu
überschla̲gen*die Zahl der Teilnehmer überschlagen (rychle) spočítat účastníky
unterlegen(dem Gegner) an Zahl unterlegen sein být početně oslaben
vergrößerndie Zahl der Mitarbeiter vergrößern zvýšit počet spolupracovníků
Zahldie Zahlen von eins bis hundert čísla od jedné do sta
Zahleine Zahl schreiben napsat číslici
zählenKannst du schon bis 100 zählen? Umíš už počítat do sta?
číslosudá/lichá čísla gerade/ungerade Zahlen
iracionální(mat.) iracionální číslo irrationale Zahl
komplexní(mat.) komplexní číslo/funkce die komplexe Zahl/Funktion
konkrétní(mat.) konkrétní číslo konkrete Zahl
lichý(mat.) liché číslo ungerade Zahl
platitplatit předem im Voraus zahlen
zaplatitZaplatím. (v restauraci) Ich zahle.
dámaKrál má větší hodnotu než dáma. Der König zählt mehr als die Dame.
dělitelnýčíslo dělitelné šesti eine durch sechs teilbare Zahl
dosaditdosadit do vzorce čísla die Zahlen in die Formel einsetzen
hotověplatit hotově bar zahlen
hříšnýplatit hříšné peníze za koho/co für j-n/etw. Sündengeld zahlen
intelektuálpovažovat koho za intelektuála j-n zu den Intellektuellen zählen
jakobyVypadá, jakoby neuměl do tří napočítat. Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.
kladnýkladná čísla positive Zahlen
mastnýplatit mastný účet eine gesalzene Rechnung zahlen
nahoruzaokrouhlit číslo nahoru die Zahl nach oben abrunden
nájemnéplatit nájemné die Miete (be)zahlen
násobitnásobit číslo pěti die Zahl mit fünf multiplizieren
nedělitelný(mat.) nedělitelné číslo unteilbare Zahl
očkopočítat očka při pletení die Maschen beim Stricken zählen
platitplatit hotově komu j-m bar zahlen
platitplatit u pokladny an der Kasse zahlen
početvelký/nepatrný/přesný počet eine große/geringe/genaue Zahl
počítatpočítat minuty/hodiny/dny die Minuten/Stunden/Tage zählen
počítatpočítat od jedné do deseti von eins bis zehn zählen
počítatPočítám s tebou! Ich zähle auf dich!
řaditřadit koho mezi své přátele j-n zu seinen Freunden zählen
stovka(hovor.) platit stovkou mit dem Hunderter zahlen
sudýsudé číslo gerade Zahl
ubývatUbývá nově narozených dětí. Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.
v, veplatit v eurech in Euro zahlen
vrchní(Pane) vrchní, platíme! (Herr) Ober, bitte zahlen!
vynásobitvynásobit číslo deseti die Zahl mit zehn multiplizieren
zazaplatit za co 20 eur für etw. 20 Euro zahlen
Reklama: