×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondoen*
Reklama:

Okolí

doelmandoelmatigdoelmatigheiddoelpuntdoelstellingdoeltreffenddoelwachterdoelwitdoen*doenbaardofdogdogmadokdokterdoktersbriefjedoldolfijndolkdollardolzinnigdomdomeindomesticeren
Zobrazit vše (24)
doen* [dun] v (deed, h. gedaan)
1.činit (konat ap.), dělat, konat (činit, provádět), učinit, udělat co (provést)
2.pěstovat (činnost ap.), provozovat co (sport ap.), věnovat se čemu (zábavě ap.)
phr
doen alsof... dělat (jako)že... (předstírat)examen doen dělat zkoušku, skládat zkouškuhet doen jít (fungovat)niet doen iets neudělat (vyžadované ap.), nesplnit co (povinnost ap.)zijn best doen usilovně se snažitDat kan je wel doen. To zvládneš.Het is gedaan. Je konec., Je po všem.Hij doet alsof hij dat niet weet. Dělá, že to neví.Wat doe je hier? Kde se tady bereš?Wat doet u? Co to děláte?
Reklama:

aangifteaangifte doen tegen iem. udat koho, nahlásit koho (na policii)
afwijken*doen afwijken (sport.) tečovat co (vychýlit míč)
alsofdoen alsof přetvařovat se
barsten*doen barsten nakřápnout
beroepeen beroep doen op iets odvolávat se na co (na zákon ap.)
bestzijn best doen usilovně se snažit
bestzijn best doen om... te + inf. udělat maximum pro co, vynasnažit se o co
blindelingsiets blindelings doen (u)dělat co naslepo (bez informací ap.)
boodschapboodschappen doen nakoupit (udělat nákup)
boodschapeen grote boodschap doen kadit, jít na velkou
broekhet in de broek doen pokálet se
concessieconcessies doen aan iem. slevit komu (učinit ústupky)
denken*doen denken iem. aan iem./iets připomenout komu co, připomínat komu koho/co (vyvolat vzpomínku)
draaiendoen draaien iets roztočit co
dutjeeen dutje doen prospat se (zdřímnout si ap.), zdřímnout si
eindexameneindexamen doen in iets maturovat z čeho
escalerendoen escaleren iets vyhrotit co (napětí, situaci ap.)
examenexamen doen dělat zkoušku, skládat zkoušku
geheimzinniggeheimzinnig doen over iets dělat tajnosti s čím, kolem čeho
gekgek doen blbnout (vyvádět), dělat hlouposti, dělat skopičiny
gelovendoen geloven iem. iets namlouvat komu co (nalhávat)
gelukiets op goed geluk doen (u)dělat co naslepo (bez informací ap.)
gemeengemeen zijn/doen tegen iem. být zlý na koho (nepříjemný)
genoegengenoegen doen iem. těšit koho
groetgroeten doen aan iem. van iem. pozdravovat koho od koho
herlevendoen herleven vzkřísit (z mrtvých)
inkoopinkopen doen nakoupit (udělat nákup)
kierop een kier doen iets přivřít co (dveře ap.)
kolkendoen kolken iets vířit co (vodu ap.)
kunnen*kunnen doen iets svést co (umět udělat ap.)
lachen*doen lachen iem. rozesmát koho
lukraakiets lukraak doen (u)dělat co naslepo (bez informací ap.)
mafmaf doen blbnout (vyvádět), dělat hlouposti, dělat skopičiny
moeitealle moeite doen om... te + inf. vynaložit veškeré úsilí na co, vyvinout úsilí
moeten*het moeten stellen/doen zonder iets muset oželet co (obejít se bez)
omslaan*doen omslaan iets překlopit co
omvallen*doen omvallen svalit (ze stoje na zem)
oplevendoen opleven oživit (aktivitu ap.)
pijnpijn doen bolet
plaseen plas m doen vyčurat se
rimpelendoen rimpelen rozvířit (vodu ap.)
slingerendoen slingeren rozkývat
slordigslordig doen/maken odbýt co (nedbale udělat)
slotop slot doen zamknout (dveře ap.)
sportaan sport doen sportovat, dělat sporty, provozovat sport
stijgen*doen stijgen vystupňovat (napětí ap.)
tukjeeen tukje doen zdřímnout si
voorafvooraf doen iets udělat co s předstihem/v předstihu
walgendoen walgen iem. hnusit se komu, znechutit koho
wankelendoen wankelen iem. in iets zviklat koho v čem (přesvědčení ap.)
wenendoen wenen iem. rozplakat, rozbrečet koho
wervelenhet stof doen wervelen vířit prach
woordjeeen goed woordje doen bij iem. voor iem. intervenovat (přímluvou), přimluvit se u koho za koho
zeerzeer doen bolet
zwijgen*doen zwijgen iem. umlčet koho
genoegenHet doet me genoegen. To mě těší.
goedGoed gedaan! Výborně! (pochvala)
goedZe doet het goed. Jde jí to. (umí to)
goeddunkenDoe wat je goeddunkt. Dělejte, jak uznáte za vhodné.
graagGraag gedaan. Není zač. (na poděkování), Rádo se stalo.
kunnen*Kunt u iets voor mij doen? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
moeten*En wat moet ik doen? A co mám dělat?
tochHet doet er toch niet toe. Na tom přece nezáleží.
verzoekiets doen op iem-s verzoek udělat co na čí přání
walgenHet doet me walgen. Hnusí se mi to.
dělatdělat zkoušku examen doen
dělatNedělejte to! Niet doen!
hloupostdělat hlouposti gek doen, maf doen
maximumudělat maximum pro co zijn best doen om... te + inf.
naslepo(u)dělat co naslepo (bez informací ap.) iets blindelings doen, iets lukraak doen, iets op goed geluk doen
oželetmuset oželet co (obejít se bez) het moeten stellen/doen zonder iets
provozovatprovozovat sport aan sport doen, sporten
předstihudělat co s předstihem/v předstihu vooraf doen iets
skládatskládat zkoušku examen doen
skopičinadělat skopičiny gek doen, maf doen
sportdělat sporty aan sport doen, sporten
tajnostdělat tajnosti s čím, kolem čeho geheimzinnig doen over iets
usilovněusilovně se snažit zijn best doen
velkýjít na velkou kakken, poepen, een grote boodschap doen, schijten
vířitvířit prach het stof doen wervelen
vynaložitvynaložit veškeré úsilí na co alle moeite doen om... te + inf.
vyvinoutvyvinout úsilí zich inspannen, alle moeite doen om... te + inf.
brát seKde se tady bereš? Wat doe je hier?
býtNení zač. (na poděkování) Graag gedaan., Geen dank., Niets te danken.
dělatCo to děláte? Wat doet u?
dělatDělá, že to neví. Hij doet alsof hij dat niet weet.
hnusit seHnusí se mi to. Ik walg ervan., Het doet me walgen.
jítJde jí to. (umí to) Ze doet het goed.
konecJe konec. Het is afgelopen., Het is over., Het is gedaan.
laskavostUděláte mi laskavost? Kunt u iets voor mij doen?
mítA co mám dělat? En wat moet ik doen?
něcoUdělal byste pro mne něco? Kunt u iets voor mij doen?
poJe po všem. Het is afgelopen., Het is over., Het is gedaan.
přáníudělat co na čí přání iets doen op iem-s verzoek
přeceNa tom přece nezáleží. Het doet er toch niet toe.
stát seRádo se stalo. Graag gedaan.
Reklama: