×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icongoed
Reklama:

Okolí

godsdienstiggodslasterengodslasteringgodsnaamgodvergodverdommegodvruchtiggodzijdankgoedgoedaardiggoeddunkengoedemorgengoederengoedgeloviggoedgelovigheidgoedhartiggoedheidgoedkeurengoedkeuringgoedkoopgoedmakengoedmoediggoedvinden*goedzak
Zobrazit vše (24)
goed [ɣut]
adj
1.dobrý (kvalitní, ne špatný ap.)
2.hodný ke komu, na koho (přátelský ap.)
3.hezký (ne špatný), pěkný (plat ap.)
4.dobrý (v pořádku), fajn (přijatelný ap.)
5.trojka (školní známka)
adv
dobře (náležitě, kvalitně ap.)
t (~eren)
dobro
phr
ten goede komen iem. prospět komu (změna ap.)vrij goed (celkem) slušný (ucházející)zeer goed dvojka (známka)Goed gedaan! Výborně! (pochvala)Goed zo! Výborně! (pochvala)Goed (zo). (Tak) Dobře.Met mij gaat het goed. Mám se dobře.Waar is dit goed voor? K čemu je to (dobré)?Ze doet het goed. Jde jí to. (umí to)
Reklama:

bekend(goed) bekend iem. (dobře)/(důvěrně) známý komu
bestbeste milý (v oslovení ap.), drahý (příteli ap.)
besthet best nejlépe
bestzijn best doen usilovně se snažit
bestzijn best doen om... te + inf. udělat maximum pro co, vynasnažit se o co
beterbeter aan het worden zijn lepšit se, zlepšovat se
beterbeter worden zlepšit se (stav)
doen*zijn best doen usilovně se snažit
gelukiets op goed geluk doen (u)dělat co naslepo (bez informací ap.)
kennengoed kennen iets dobře znát co, vyznat se v čem
komen(goed) van pas komen přijít vhod (hodit se)
naamgoede naam renomé, dobré jméno
nieuwsgoed nieuws dobrá zpráva
onroerendonroerend goed nemovitost
onroerendonroerende goederen nemovitosti, reality
onroerendonroerende goederen (BeN) nemovitý majetek
staan*goed staan iem. slušet komu
voelenzich goed voelen cítit se dobře/příjemně (v dané situaci ap.)
wilgoede wil dobrá vůle
woordjeeen goed woordje doen bij iem. voor iem. intervenovat (přímluvou), přimluvit se u koho za koho
beterIk voel me al beter. Už je mi lépe.
bevallen*Het bevalt me goed. Líbí se mi to.
gevalin het slechtste/beste geval při nejhorším/nejlepším
reisGoede reis. Šťastnou cestu.
vermakenVermaakt u zich (goed)? Bavíte se (dobře)?
zwemmerIk ben geen goede zwemmer. Neumím moc dobře plavat.
cítit secítit se dobře/příjemně (v dané situaci ap.) op iem-s gemak zijn, zich goed voelen
maximumudělat maximum pro co zijn best doen om... te + inf.
naslepo(u)dělat co naslepo (bez informací ap.) iets blindelings doen, iets lukraak doen, iets op goed geluk doen
nemovitostnemovitosti onroerende goederen, (BeN) immobiliën plt
nemovitýnemovitý majetek vastgoed t, onroerende zaken, (BeN) onroerende goederen
přijítpřijít vhod (hodit se) (goed) van pas komen
příslušenství(pevné) příslušenství (vestavěné vybavení) onroerende goederen, aard- en nagelvaste goederen
rádraději (doporučení) beter, liever
slušný(celkem) slušný (ucházející) vrij goed
usilovněusilovně se snažit zijn best doen
vůledobrá vůle goede wil
bavit seBavíte se (dobře)? Vermaakt u zich (goed)?
cestaŠťastnou cestu. Goede reis.
coK čemu je to (dobré)? Waar is dit goed voor?
dobřeMám se dobře. Met mij gaat het goed.
dobře(Tak) Dobře. Afgesproken., Goed (zo).
jítJde jí to. (umí to) Ze doet het goed.
kK čemu je to (dobré)? Waar is dit goed voor?
lépeUž je mi lépe. Ik voel me al beter.
líbit seLíbí se mi to. Het bevalt me goed.
mít seMám se dobře. Met mij gaat het goed.
plavatNeumím moc dobře plavat. Ik ben geen goede zwemmer.
připři nejhorším/nejlepším in het slechtste/beste geval
šťastnýŠťastnou cestu. Goede reis.
výborněVýborně! Uitstekend!, (pochvala) Goed gedaan!, Goed zo!
Reklama: