×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconden, deticondet
Reklama:

Okolí

demonstrasjondemonstrativdemonstreredemonstrerendedemonteredempedemperdemreden, detdenimdennedenne, dettedeodorantdepartementdeponideporteredepositumdepresjondepressivdeprimeredeprimerendedeprimertderderby
Zobrazit vše (24)
den, det pron
ten, ta, to
phr
den (der) onen
Reklama:

annenden andre druhý (opačný)
annen(den) andre ostatní (jiní, druzí)
annenfor det andre za druhé
beskyldeden beskyldte m (práv.) obviněný
derden der tamten
derdet der tamto
europeiskDen europeiske union m Evropská unie
fellesskapDet Europeiske fellesskap n pl Evropské společenství
finnes*det finnes je/jsou (o existenci), existuje/existují
førstfor det første předně (nejprve), za prvé, v prvé řadě
gjelde*når det gjelder noe pokud jde o co, z hlediska čeho
gjelde*når det gjelder noen/noe pokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho
gjøre*gjøre det bra uchytit se (profesně ap.)
gjøre*Ikke gjør det! Nedělejte to!
goddet gode dobro
gøyha det gøy bavit se (mít dobrou zábavu)
ha*ha det mít se (dobře, špatně ap.)
ha*ha det (bra) sbohem
heli det hele tatt vůbec (zesílený zápor)
heli det store og hele celkem (vzato)
helikke i det hele tatt vůbec ne
hvordanHvordan er det? Jaké to je?
høfligden høflige formen vykání
ikkeikke i det hele tatt vůbec ne
ingentingingenting i det hele tatt vůbec nic
islamskDen islamske staten Islámský stát (organizace)
kaspiskDet kaspiske hav Kaspické moře
klareklare det zvládnout to, dokázat to (uspět ap.)
komme*komme godt ut av det med noen vyjít (být zadobře), vycházet s kým (rozumět si)
lettDet er lett å reparere. To se snadno opraví.
mestfor det meste většinou, převážně
minsti det minste alespoň, nejméně (přinejmenším)
motsattdet motsatte naopak (opak je pravdou)
muligdet er mulig å gjøre noe lze, dá se udělat co
rikeDet tysk-romerske rike (hist.) Svatá říše římská
Romadet gamle Roma starý Řím
sammeden samme táž, tatáž
sammedet er/blir det samme vyjít/být nastejno
sammedet samme totéž
sammemed det samme rovnou (hned ap.)
sammeden/det samme ten samý, tentýž, (ten) stejný (jeden a týž)
si*det vil si čili (to jest, tudíž)
sideden andre siden naproti tomu (zase) (opačný argument ap.)
sistden siste druhý jmenovaný (z výčtu)
sisti det siste poslední dobou
stori det store og hele celkem (vzato)
ta*i det hele tatt vůbec (zesílený zápor)
ta*ikke i det hele tatt vůbec ne
ta*ta det ille opp nelibě (snášet ap.)
tidden tiden tou dobou
travelha det travelt mít naspěch
tredjefor det tredje za třetí (ve výčtu)
treenighetden (hellige) treenighet Nejsvětější trojice
unionDen europeiske union m Evropská unie
utnytteutnytte noe til det fulle vytížit co (kapacity ap.)
viktigdet viktigste er hlavně (zejména)
øredet ytre øret boltec
østDet fjerne østen n Dálný východ
beholde*Behold det for deg selv. Nech si to pro sebe. (informaci ap.)
bekymre segIkke bekymre deg over det. Netrap se tím.
blandeIkke bland meg inn i det. Mě do toho nepleť.
braHa det bra! Měj se!, Na shledanou.
braJeg har det bra. Mám se dobře.
braVi hadde det bra. Měli jsme se fajn.
bry segJeg bryr meg ikke om det. To mě vůbec nezajímá.
dagHvilken dag er det i dag? Kolikátého dnes je?
detJeg tror det. Myslím, že ano.
ekkel(Jeg synes) Det er ekkelt. Hnusí se mi to.
fantastiskVi hadde det fantastisk. Měli jsme se skvěle.
fare(Det er) fare for... Hrozí (nebezpečí), že...
finne*Jeg kan ikke finne meg mer i det. Já už to nesnesu.
finnes*Det finnes flere muligheter. Je několik možností.
flinkHun er flink til det. Jde jí to. (umí to)
forHva er det godt for? K čemu je to (dobré)?
forferdeligDet ser forferdelig ut. Vypadá to strašně.
forstå*Jeg kan ikke forstå det. Nedokážu si to vysvětlit.
fortelle*Han fortalte ikke om det. Neřekl mi o tom.
forventeJeg har ikke forventet det. Nečekal jsem to.
fryse*Det fryser ute. Venku mrzne.
fullDet er fullt. Mají plno. (v hotelu ap.)
fullbooketDet er fullbooket. Mají plno. (v hotelu ap.)
gjelde*Det gjelder for alle. To platí pro všechny. (příkaz ap.)
gjelde*Hva gjelder det? O co jde?, O co se jedná?, Oč běží?
gjøre*Hvem gjorde det til ham? Kdo mu to udělal?
gledeDet gleder meg. To mě těší.
glemmeJeg glemte det. Zapomněl jsem na to.
godHva er det godt for? K čemu je to (dobré)?
gøyHar du det gøy? Bavíte se (dobře)?
gå*Hva går det? Co dávají?, Co je na programu?
gå*Hvordan går det? Jak se vám daří?, Jak se máte?
ha*Ha det bra. Ahoj! (při loučení), Tak zatím., Nashle.
ha*Hvordan har du det? Jak se máš?
hakeDet er en hake ved det. Má to ale háček.
handleHva handler det om? O co jde?, O co se jedná?, Oč běží?
hasteDet haster! Spěchá to!
hasteDet haster ikke. Není kam spěchat.
henteJeg går og henter det. Zajdu pro to.
Reklama: