×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconkunne*
Reklama:

Okolí

kulturkulturellkulørtkumkummerligkumpankunkundekunne*kunngjøre*kunngjørelsekunngjøringkunnskapkunnskaperkunstkunstgrepkunsthåndverkkunstigkunstløpkunstløperkunstnerkunstneriskkupertkupé
Zobrazit vše (24)
kunne* [ˈkʉnːe] v ( kan; ~; ~t)
1.moct co (být schopen), umět, dovést dělat co
2.smět, moct (mít povoleno)
3.ovládat co (umět)
phr
Kunne du hjelpe meg? Mohl byste mi pomoci?
Reklama:

flytendekunne snakke flytende umět plynně hovořit jak (cizím jazykem)
gjenta*som ikke kan gjentas neopakovatelný
holde*kunne holde noe udržet co (nepustit)
målekunne måle seg med stačit na co (mít schopnosti), vyrovnat se komu/čemu (kvalitami)
nokkunne ikke få nok nemoci se nabažit čeho
pustesom ikke kan pustes nedýchatelný
pustesom kan pustes dýchatelný
sammenliknekunne sammenliknes moct se rovnat komu/čemu (být srovnatelný)
stoltkunne være stolt av noe moct se pochlubit čím
takkekunne takke noen for noe vděčit komu za co
ventekunne ikke vente til noe nemoci se (už) dočkat čeho
betaleKan jeg betale kontant/med kort? Mohu platit hotově/kartou?
dersomJeg hadde satt pris på dersom du kunne... Ocenil bych, kdybyste mohl...
finne*Jeg kan ikke finne meg mer i det. Já už to nesnesu.
forstå*Jeg kan ikke forstå det. Nedokážu si to vysvětlit.
hjelpe*Kan jeg hjelpe deg? Co si přejete? (k zákazníkovi ap.)
holde*Kan du holde det for meg? Můžete mi to podržet?
høyKan du snakke litt høyere? Můžete mluvit víc nahlas?
klareVi kan fortsatt klare det. Ještě to můžeme zvládnout. (stihnout ap.)
møte*Kan du møte meg på flyplassen? Přijdete mi naproti na letiště?
overnatteKan vi overnatte her? Můžeme tady přenocovat?
prisJeg hadde satt pris på dersom du kunne... Ocenil bych, kdybyste mohl...
prøveKan jeg prøve det på? Mohu si to vyzkoušet? (oblečení)
rekke*Kan du rekke meg saltet? Podal byste mi sůl?
sette*Jeg hadde satt pris på dersom du kunne... Ocenil bych, kdybyste mohl...
snakkeKan du snakke litt høyere? Můžete mluvit víc nahlas?
stolekan stoles på na koho je spolehnutí
tidligereKan dere komme en time tidligere? Můžete přijít o hodinu dřív?
tjenesteKunne du gjøre meg en tjeneste? Udělal byste pro mne něco?, Uděláte mi laskavost?
trittJeg kan ikke holde tritt med deg. Nestačím vám.
dočkat senemoci se (už) dočkat čeho kunne ikke vente, holde ikke ut å vente til noe
moctmohl(a) by (možnost, schopnost) kunne
nabažit senemoci se nabažit čeho kunne ikke få nok
plynněumět plynně hovořit jak (cizím jazykem) kunne snakke flytende
pochlubit semoct se pochlubit čím skryte av, kunne være stolt av noe
rovnat semoct se rovnat komu/čemu (být srovnatelný) kunne sammenliknes
dřívMůžete přijít o hodinu dřív? Kan dere komme en time tidligere?
kdybyOcenil bych, kdybyste mohl... Jeg hadde satt pris på dersom du kunne...
laskavostUděláte mi laskavost? Kunne du gjøre meg en tjeneste?
moctMůžeme tady přenocovat? Kan vi overnatte her?
nahlasMůžete mluvit víc nahlas? Kan du snakke litt høyere?
naprotiPřijdete mi naproti na letiště? Kan du møte meg på flyplassen?
něcoUdělal byste pro mne něco? Kunne du gjøre meg en tjeneste?
ocenitOcenil bych, kdybyste mohl... Jeg hadde satt pris på dersom du kunne...
oheňNemáte oheň? Kan du tenne sigaretten for meg?
platitMohu platit hotově/kartou? Kan jeg betale kontant/med kort?
podatPodal byste mi sůl? Kan du rekke meg saltet?
podržetMůžete mi to podržet? Kan du holde det for meg?
pomoctMohl byste mi pomoci? Kunne du hjelpe meg?
přát siCo si přejete? (k zákazníkovi ap.) Kan jeg hjelpe deg?
přenocovatMůžeme tady přenocovat? Kan vi overnatte her?
snéstJá už to nesnesu. Jeg kan ikke finne meg mer i det., Jeg tåler ikke dette mer
spolehnutína koho je spolehnutí kan stoles på
stačitNestačím vám. Jeg kan ikke holde tritt med deg.
udělatUdělal byste pro mne něco? Kunne du gjøre meg en tjeneste?
vysvětlitNedokážu si to vysvětlit. Jeg kan ikke forstå det.
vyzkoušetMohu si to vyzkoušet? (oblečení) Kan jeg prøve det på?
Reklama: