×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Konverzace
ČíslovkyPozdravy a osloveníSeznámeníLoučeníPorozuměníŽádosti, příkazy a návrhyPoděkování a spokojenostOmluvy, omyly a lítostSouhlasNesouhlas, odmítnutíOtázkyČasMěsíce a rokyDny a týdnyHodiny a minutyBarvyRozměry a vlastnostiDotazy na cestuPasová a celní kontrolaFormulář, osobní údajeCestujeme autemCestujeme vlakemCestujeme letadlemCestujeme lodíCestujeme městskou dopravouUbytováníRezervaceV hoteluUbytování v soukromíV kempuV restauraciJídelní lístekPředkrmyHlavní jídlaNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Numerais

Číslovky základní

Numerais cardinais

nula zero zérujeden m, jedna f um, uma um úmadva m, dvě f dois m, duas f dójš, dúaštři três tréščtyři quatro kwátrupět cinco sĩ:kušest seis səsedm sete sétəosm oito ójtudevět nove nóvədeset dez déšjedenáct onze õ:zədvanáct doze dózətřináct treze trézəčtrnáct catorze, (BrP) quatorze katórzə, katórzəpatnáct quinze kĩ:zəšestnáct dezasseis, (BrP) dezesseis dəzasə:jš, dəzisə:jšsedmnáct dezassete, (BrP) dezessete dəzasétə, dəzəsétəosmnáct dezoito dəzójtudevatenáct dezanove, (BrP) dezenove dəzanóvə, dəzanóvedvacet vinte vĩ:tədvacet jedna vinte e um vĩ:tə ə ũ:třicet trinta trĩ:tačtyřicet quarenta kwarẽ:tapadesát cinquenta sĩkwẽ:tašedesát sessenta səsẽ:tasedmdesát setenta sətẽ:taosmdesát oitenta ojtẽ:tadevadesát noventa nuvẽ:tasto cem, cento sẽ:ĩ, sẽ:tusto dvacet cento e vinte sẽ:tu ə vĩ:tədvě stě duzentos duzẽ:tuštisíc mil míldva tisíce dois mil dójž míltisíc pět set osmdesát tři mil quinhentos e oitenta e três míl kiňẽ:tuzə ojtẽ:ta ə tréšmilion um milhão ũ: miľãu

Číslovky řadové

Numerais ordinais

první, prvý primeiro primə:jrudruhý segundo səgũ:dutřetí terceiro tərsə:jručtvrtý quarto kwártupátý quinto kĩ:tušestý sexto séštusedmý sétimo sétimuosmý oitavo ojtávudevátý nono nónudesátý décimo désimudvacátý vigésimo vižézimutřicátý trigésimo trižézimustý centésimo sẽtézimu

Zlomky

Fracionários

půl(ka), polovina meio, metade mə:ju, mətádəjeden a půl um e meio ũ:nə mə:jutřetina um terço ũ: térsudvě třetiny dois terços dójš térsuščtvrtina um quarto ũ: kwártutři čtvrtiny três quartos tréš kwártušpětina um quinto ũ: kĩ:tušestina um sexto ũ: séštusedmina um sétimo ũ: sétimuosmina um oitavo ũ:nojtávudevítina um nono ũ: nónudesetina um décimo ũ: désimusetina um centésimo ũ: sẽtézimu
Reklama:

Reklama: