×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

icondoiconicondo~
Reklama:

Okolí

divorciadodivorciardivorciar-sedivórciodivulgardivulgar-sedizerDJdodoaçãodoadordoardobradobradiçadobradiçodobragemdobrardobráveldobrodocadoçariadocedoceiro
Zobrazit vše (24)
do [du]
abbr de de + o
Reklama:

afastamentoafastamento m do trabalho nemocenská (volno)
AméricaAmérica f do Norte Severní Amerika
AméricaAmérica f do Sul Jižní Amerika
áreaárea f do euro eurozóna
articulaçãoarticulações f pl do dedo kotníky na ruce
astroastro m do cinema filmová hvězda
balacobacodo balacobaco (BrP) parádní (báječný ap.)
batidabatida f do coração tlukot srdce
bicobico m do seio bradavka
brancobranco m do ovo bílek
casacasa f do barco loděnice (úschovna lodí)
cinemaestrela f do cinema filmová hvězda
colunacoluna f do som (tech.) reproduktor
corantecorante m (do cabelo) přeliv
dedãodedão m do palec (na noze)
dedinhodedinho m do malíček (na noze)
dedodedo m (do pé) prst (na noze)
despedir-sedespedir-se do trabalho odejít ze zaměstnání (definitivně), skončit v práci (zaměstnanec)
diado dia-a-dia každodenní (činnost ap.)
estaçãoestação f do ano roční období
estrelaestrela f do cinema filmová hvězda
euroárea f do euro eurozóna
experiênciaexperiência f do trabalho praxe v čem (pracovní zkušenost)
extinçãoextinção f do contrato zánik čeho (smlouvy ap.)
fogoà prova do fogo nehořlavý, ohnivzdorný
frutofrutos m pl do mar plody moře
guardacasa f do guarda florestal myslivna
hélicehélice f do navio (loď.) lodní šroub
interiorinterior m (do país) vnitrozemí
lançamentolançamento m do peso (sport.) vrh koulí
leitoleito m do rio koryto řeky, řečiště
luzluz f do dia (denní) světlo
maisalém do mais nadto
membromembro m do partido straník
nascernascer m do sol východ slunce
norteAmérica f do Norte Severní Amerika
nortedo norte severní
ordemordem f do dia program jednání (schůze ap.)
ouriçoouriço m do mar (zool.) mořský ježek, ježovka
ovosair do ovo líhnout se
papagaiopapagaio-do-mar m (zool.) papuchalk
parecerparecer m do perito expertiza
peito m do(anat.) nárt
planta f do chodidlo, šlapka (část nohy)
peitopeito m do(anat.) nárt
plantaplanta f do chodidlo, šlapka (část nohy)
polegarpolegar m do palec (na noze)
preservaçãopreservação f do meio ambiente ochrana životního prostředí
previsãoprevisão f do tempo předpověď počasí
quedo que než (srovnání)
rioleito m do rio koryto řeky, řečiště
sairsair (do sistema) (výp.) odhlásit se (na počítači)
sentidono sentido dos ponteiros do relógio ve/po směru hodinových ručiček
solpôr m do sol západ slunce
sulAmérica f do Sul Jižní Amerika
suldo sul jižní
vésperavéspera f do Natal Štědrý večer, Štědrý den
marperto do mar u moře
procuraEstou à procura do senhor... Hledám pana...
quartoA que horas temos que sair do quarto? Kdy máme uvolnit pokoj? (v hotelu ap.)
sangrarEstou a sangrar do nariz. Teče mi krev z nosu.
AmerikaJižní Amerika América f do Sul
AmerikaSeverní Amerika América f do Norte
cestapolní cesta caminho m do campo
denŠtědrý den véspera f do Natal
hvězdafilmová hvězda estrela f do cinema, astro m do cinema
ježekmořský ježek (zool.) ouriço m do mar
korytokoryto řeky leito m do rio
kotníkkotníky na ruce articulações f pl do dedo
mořeplody moře mariscos m pl, frutos m pl do mar
nepřízeňnepřízeň počasí mau tempo m, inclemência f do tempo
obdobíroční období estação f do ano
odejítodejít ze zaměstnání (definitivně) abandonar o trabalho, despedir-se do trabalho
odstavitodstavit co (z provozu) (reaktor ap.) pôr fora do serviço
palecpalec (na noze) polegar m do pé, dedão m do
plodplody moře mariscos m pl, frutos m pl do mar
programprogram jednání (schůze ap.) agenda f, ordem f do dia
předpověďpředpověď počasí previsão f do tempo
ručičkave/po směru hodinových ručiček no sentido dos ponteiros do relógio
skončitskončit v práci (zaměstnanec) abandonar o trabalho, despedir-se do trabalho
směrve/po směru hodinových ručiček no sentido dos ponteiros do relógio
spětspět ke konci chegar ao fim, aproximar-se do fim
světlo(denní) světlo luz f do dia
šroublodní šroub (loď.) hélice f do navio
štědrýŠtědrý den véspera f do Natal
tlukottlukot srdce batida f do coração, batimento m cardíaco
večerŠtědrý večer véspera f do Natal
vrhvrh koulí (sport.) lançamento m do peso
východvýchod slunce nascer m do sol
výškatělesná výška altura f, comprimento m do corpo
západzápad slunce pôr m do sol
hledatHledám pana... Estou à procura do senhor...
krevTeče mi krev z nosu. Estou a sangrar do nariz.
mořeu moře junto ao mar, perto do mar
uu moře junto ao mar, perto do mar
uprostředuprostřed roku no meio do ano
uvolnitKdy máme uvolnit pokoj? (v hotelu ap.) A que horas temos que sair do quarto?
začátkemzačátkem příštího měsíce no início do próximo mês
Reklama: