×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconea
Reklama:

Okolí

duşmanduşmănieduşmănosduzăduzinăDVDdvs.eeaebenebraicebrietateecartechilibraechilibratechilibruechinocţiuechipaechipajechipamentechipareechipăechitabilechitaţie
Zobrazit vše (24)
ea [ja] pron
onaal lor jejichea însăşi sama (ona, bez pomoci jiných), se, si, sebe (ona)ei (3. pád j. č. zájm. ona)ele oni, ony, onalor jim (3. pád oni, ony)pe ea ji, nia/al ei její
Reklama:

grămadăo grămadă spousta čeho, spousty, (přen.) moře čeho (velké množství)
mieo mie tisíc
turăa da o tură vyjet si (na projížďku ap.), jít se projet
afacerea încheia o afacere cu cineva uzavřít obchod s kým (dohodu ap.)
agrafăa prinde cu o agrafă sevřít co (svorkou ap.)
aruncaa arunca o privire undeva nahlédnout kam
asigurarea încheia o asigurare uzavřít pojištění
aveaa avea o slăbiciune pentru ceva potrpět si na co (mít rád ap.)
aveaa avea o slăbiciune pentru cineva/ceva mít slabost pro koho/co
bombăa arunca o bombă shodit bombu
camerăcameră f pentru o persoană jednolůžkový pokoj
camerăcu o (singură) cameră jednopokojový byt
capcanăa atrage pe cineva într-o capcană přepadnout ze zálohy
căderea avea o cădere (nervoasă) sesypat se (psychicky)
cererea satisface o cerere vyhovět žádosti
concesiea face cuiva o concesie slevit komu (učinit ústupky)
confidenţăa face cuiva o confidenţă svěřit se komu s čím
culoarede o singură culoare jednobarevný (látka ap.)
daa da la o parte odhrnout (závěs ap.), rozhrnout co, roztáhnout co (závěsy ap.), sejmout (kryt ap.), sundat co, (hovor.) oddělat co (dát pryč ap.)
daa da o fugă până undeva zaběhnout si kam (na oběd ap.)
daa da ceva la o parte odsunout
datădintr-o dată zčistajasna
datăîncă o dată ještě (jednou)
datăo dată jednou (jedenkrát)
defecţiunea avea o defecţiune mít poruchu (stroj ap.), špatně fungovat
ducea o duce binişor být na tom dobře (hl. finančně)
ducea o duce greu živořit (mít těžký život)
eial lor jejich (samostatné zájm.)
elal lor jejich
elei oni, ony, ona
ellor jim (3. pád oni, ony)
evidenţăa ţine o evidenţă a ceva evidovat co
facea face o poză a ceva udělat fotku, pořídit fotku čeho
facea o face (hovor.) zvládnout to, dokázat to (uspět ap.)
facturăa elibera o factură vystavit fakturu
fudulfudul de-o ureche nahluchlý, nedoslýchavý
greşealăa face o greşeală de exprimare přeřeknout se
greua o duce greu živořit (mít těžký život)
gurăa lua o gură de ceva upít čeho
gustarea lua o gustare nasvačit se, posvačit, svačit (jíst svačinu)
importanţăde o importanţă capitală závažný (rozhodnutí ap.), významný (svými důsledky)
intentaa intenta o acţiune (în justiţie) împotriva cuiva (práv.) zažalovat koho za co
interesantîntr-o poziţie/stare interesantă (euf.) v jiném stavu
înaintea o lua înainte předbíhat se (hodinky)
înaintea o lua înaintea cuiva předejít koho (v činu)
încheiaa încheia o afacere cu cineva uzavřít obchod s kým (dohodu ap.)
înclinaţiea avea o înclinaţie spre ceva tíhnout k čemu
înghiţiturăa lua o înghiţitură de ceva loknout si, upít čeho
întâlnirea fixa o întâlnire domluvit si schůzku
întrebarea adresa cuiva o întrebare položit otázku komu
lecţiea învăţa o lecţie din ceva vzít si ponaučení z čeho
limbăîntr-o limbă străină cizojazyčný (text ap.)
luaa o lua înaintea cuiva předejít koho (v činu)
luaa o lua la fugă rozběhnout se (dát se do běhu)
monedăa introduce o monedă vhodit minci (do automatu ap.)
muşcăturăa lua o muşcătură de ceva uždibnout co
noaptea face o noapte albă ponocovat (do rána ap.)
nomada trăi o viaţă nomadă kočovat
norocosprintr-o întâmplare norocoasă šťastnou náhodou
notăa da cuiva o notă známkovat (ve škole ap.)
oarăde o mie de ori tisíckrát
oarăde o sută de ori stokrát
palmăa da o palmă plesknout koho
panăa repara o pană zalepit duši (píchlou)
partea da pe cineva/ceva la o parte odstrčit koho/co (stranou)
partedintr-o parte în alta a ceva naskrz
parteîntr-o parte bokem (do strany)
pauzăa face o pauză odmlčet se
pauzăa lua o pauză mít pauzu, mít přestávku, zastavit se (udělat si přestávku)
persoanăcameră f pentru o persoană jednolůžkový pokoj
plăcerea face o plăcere potěšit koho (udělat radost)
plângerea depune o plângere împotriva cuiva (práv.) podat žalobu na koho
plecăciunea face o plecăciune în faţa cuiva poklonit se, uklonit se
pozăa face o poză a ceva udělat fotku, pořídit fotku čeho
predicăa ţine o predică despre ceva (náb.) kázat
prietena avea o prietenă/un prieten mít známost (partnerku, partnera)
priveliştepunct n de unde ai o privelişte frumoasă vyhlídka (místo s výhledem)
privirea arunca o privire (letmo) pohlédnout na koho/co
raităa da o raită undeva odskočit si kam (odběhnout)
reclamaţiea face o reclamaţie împotriva ceva reklamovat co
reducerea face cuiva o reducere de câtva slevit komu kolik (dát slevu)
remarcăa face o remarcă prohodit (říct poznámku)
săptămânăo dată pe săptămână týdně (co týden)
schiţăa face o schiţă a ceva navrhnout co (vzhled, oděv ap.)
serieo serie de ceva (celá) řada koho/čeho (velké množství)
slăbiciunea avea o slăbiciune pentru ceva potrpět si na co (mít rád ap.)
slăbiciunea avea o slăbiciune pentru cineva/ceva mít slabost pro koho/co
suferia suferi o intervenţie chirurgicală prodělat operaci
trăia trăi de pe o zi pe alta živořit (v chudobě ap.)
urechefudul de-o ureche nahluchlý, nedoslýchavý
vizităa face cuiva o vizită zajít ke komu, za kým (navštívit)
vorbăa pune o vorbă bună pentru cineva přimluvit se u koho za koho
zia trăi de pe o zi pe alta živořit (v chudobě ap.)
zide o (singură) zi jednodenní
ziîntr-o (bună) zi jednou (někdy)
anunţaO să vă anunţ. Ozvu se vám.
camerăAm nevoie de o cameră pentru trei zile. Potřebuji pokoj na tři dny.
clipăMă întorc într-o clipă. Vrátím se za chvíli.
contTreceţi-mi-o în cont. Připište mi to na účet. (útratu ap.)
deo carte de Hemingway kniha od Hemingwaye
Reklama: