×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Konverzace
ČíslovkyPozdravy a osloveníSeznámeníLoučeníPorozuměníŽádosti, příkazy a návrhyPoděkování a spokojenostOmluvy, omyly a lítostSouhlasNesouhlas, odmítnutíOtázkyČasMěsíce a rokyDny a týdnyHodiny a minutyBarvyRozměry a vlastnostiDotazy na cestuPasová a celní kontrolaFormulář, osobní údajeCestujeme autemCestujeme vlakemCestujeme letadlemCestujeme lodíCestujeme městskou dopravouUbytováníRezervaceV hoteluUbytování v soukromíV kempuV restauraciJídelní lístekPředkrmyHlavní jídlaNápojeDezerty
Reklama:
head

Číslovky

Čísla

Числи́тельные

Číslovky základní

Коли́чественные числи́тельные

nula ноль noľjeden m, jedna f оди́н m, одна́ f aďin, adnadva m, dvě f два m, две f dva, dvětři три tričtyři четы́ре četyrepět пять pjaťšest шесть šesťsedm семь semosm во́семь vosemdevět де́вять děvjaťdeset де́сять děsjaťjedenáct оди́ннадцать aďinəcəťdvanáct двена́дцать dvěnacəťtřináct трина́дцать trinacəťčtrnáct четы́рнадцать četyrnəcəťpatnáct пятна́дцать pjatnacəťšestnáct шестна́дцать šestnacəťsedmnáct семна́дцать semnacəťosmnáct восемна́дцать vəsemnacəťdevatenáct девятна́дцать děvjatnacəťdvacet два́дцать dvacəťdvacet jedna два́дцать оди́н dvacəť aďintřicet три́дцать tricəťčtyřicet со́рок sorəkpadesát пятьдеся́т pjaťděsjatšedesát шестьдеся́т šəsťděsjatsedmdesát се́мьдесят semděsjatosmdesát во́семьдесят vosemděsjatdevadesát девяно́сто děvjanostəsto сто stosto dvacet сто два́дцать sto dvacəťdvě stě две́сти dvěsťitisíc ты́сяча tysjačədva tisíce две ты́сячи dvě tysjačitisíc pět set osmdesát tři ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tysjačə pjaťsot vosemděsjat trimilion миллио́н miľion

Číslovky řadové

Поря́дковые числи́тельные

první, prvý пе́рвый pěrvəjdruhý второ́й ftarojtřetí тре́тий treťijčtvrtý четвёртый četvjortəjpátý пя́тый pjatəjšestý шесто́й šəstojsedmý седьмо́й seďmojosmý восьмо́й vasmojdevátý девя́тый děvjatəjdesátý деся́тый děsjatəjdvacátý двадца́тый dvacatəjtřicátý тридца́тый tricatəjstý со́тый sotəj

Zlomky

Дро́би

půl(ka), polovina пол-, полови́на pol, pəlavinəjeden a půl оди́н с полови́ной aďin s pəlavinəjtřetina (одна́) треть (adna) treťdvě třetiny две тре́тьих dvě treťichčtvrtina (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) četvjortəja, četvěrťtři čtvrtiny три четвёртых tri četvjortəchpětina (одна́) пя́тая (adna) pjatəjašestina (одна́) шеста́я (adna) šəstajasedmina (одна́) седьма́я (adna) seďmajaosmina (одна́) восьма́я (adna) vasmajadevítina (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) děvjatəja, děvjatəja časťdesetina (одна́) деся́тая (adna) děsjatəjasetina (одна́) со́тая (adna) sotəja
Reklama:

Reklama: