×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×
Gramatika
Abeceda a výslovnostPodstatná jménaPřídavná jménaČlenČlen určitýČlen neurčitýZájmenaZájmena osobníZájmena zvratnáZájmena přivlastňovacíZájmena tázacíZájmena vztažnáZájmena zápornáZájmena ukazovacíZájmena neurčitáČíslovkyČíslovky základníČíslovky řadovéVyjádření násobnostiPočetní úkonyČasové údajeSlovesaOznamovací způsobPřítomný časMinulý časBudoucí časSpojovací způsobPodmiňovací způsobRozkazovací způsobPříčestí minuléGerundiumPříslovcePřehled nepravidelných sloves
Reklama:

1 Abeceda a výslovnost

Výslovnost španělské abecedy
a [a] h [atʃe] ñ [eɲe] u [u]
b [be] i [i] o [o] v [uβe]
c [θe] j [xota] p [pe] w [uβe doβle]
d [de] k [ka] q [ku] x [ekis]
e [e] l [ele] r [eɾe] y [i gɾjega]
f [efe] m [eme] s [ese] z [θeta]
g [xe] n [ene] t [te]
Výslovnost souhlásek a hláskových skupin
b, v na zač. slova a po m,n [b], h nevyslovuje se
b, v uvnitř slova [β] j [x]
c [k], před e,i [θ] (v am. šp. [s]) ll měkké [ľ] (v am. šp. [j, ž])
ch [tʃ] ñ [ɲ]
d na konci slova a mezi samohl. [ð] z [θ] (v am. šp. [s]
g [g], před e,i [x]
güe [gwe] güi [gwi] gua [gwa] que [ke]
gue [ge] gui [gi] guo [gwo] qui [ki]
Výslovnost speciálních znaků
Znaky použité pro přepis výslovnosti se vyslovují následovně:
[β] oslabené b, vyslovuje se bez dotyku rtů
[ð] oslabené d, jazyk se dotýká okraje horních řezáků
[θ] s vyslovené se špičkou jazyka mezi zuby
[w] polosouhláskové u, váže se s následující samohláskou
Čárka nad samohláskou označuje přízvuk, nikoli její délku.
Reklama:

Reklama: