×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconnepřímoiconpřímo1iconpřímo2iconpřímý
Reklama:

Synonyma

vyhýbavěneurčitě

Antonyma

bezprostředněotevřeněupřímněpřímočaře

Odvozená slova

nepřímýnepřímo

Okolí

nepříčetnýnepřijatelnýnepříjemněnepříjemnostnepříjemnýnepřílišnepřilnavýnepřiměřenýnepřímonepřímýnepřipouštět sinepřipravenýnepřípustnýnepřirozeněnepřirozenýnepřístojnýnepřístupnýnepřítelnepřítomněnepřítomnostnepřítomnýnepřívětivýnepřízeňnepříznivý
Zobrazit vše (24)

nepřímo

přísl.
indirectamente, de modo indirecto, de forma indirecta
Reklama:

děditdědit v přímé linii heredar en línea f directa
liniepřímá linie línea f recta
linienepřímá linie línea f (co)lateral
nepřímý(práv.) nepřímý důkaz prueba f indirecta
nepřímý(ling.) předmět nepřímý objeto m indirecto
nepřímý(ling.) nepřímá řeč estilo m indirecto
nepřímý(mat.) nepřímá úměrnost proporcionalidad f inversa
nepřímý(sport.) nepřímý volný kop tiro m indirecto
předmětpředmět přímý/nepřímý objeto m directo/indirecto
přenos(tech.) přímý přenos retransmisión f en directo, programa m en directo
přímo(mat.) být přímo úměrný čemu estar en razón directa a alg
přímý(tech.) přímé osvětlení iluminación f directa
přímý(ling.) přímý předmět objeto m directo
přímý(ling.) přímá řeč estilo m directo
řeč(ling.) přímá/nepřímá řeč estilo m directo/indirecto
tadypřímo tady aquí mismo
úměrapřímá/nepřímá úměra proporción f directa/inversa
úměrný(mat.) přímo úměrný en razón directa
volbapřímá/nepřímá volba elección f directa/indirecta
volbapřímé/nepřímé volby elecciones f pl directas/indirectas
volný(sport.) přímý/nepřímý volný kop saque m libre directo/indirecto
vysílatvysílat v přímém přenosu transmitir en directo
nepřímýnepřímé osvětlení iluminación f indirecta
přímojet přímo na sever ir directamente al norte
přímojet přímo ir recto/directamente
přímýpřímý vlak kam (bez přestupů) tren m directo a/hacia alg
vlakpřímý vlak kam tren m directo a alg
přímojít přímo k věci ir al grano
věcjít přímo k věci ir al grano
ánguloángulo recto/agudo/obtuso/llano pravý/ostrý/tupý/přímý úhel
complementocomplemento directo/indirecto přímý/nepřímý předmět
directo(ling.) estilo directo přímá řeč
directo(ekon.) impuesto directo přímá daň
línealínea recta přímá linie
llano(geom.) ángulo llano přímý úhel
rectolínea recta přímá linie (příbuzenství), (geom.) přímka
retransmisiónretransmisión en directo přímý přenos
transmisióntransmisión en directo přímý přenos
directovuelo directo přímý let
proporcionalidadproporcionalidad directa/inversa přímá/nepřímá úměra
Reklama: