×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconnestátníiconstátní
Reklama:

Okolí

nesrovnatelnýnesrozumitelnýnéstnést senestabilitanestabilnínestálýnestandardnínestátnínestejnoměrnýnestejnýnestornestoudníknestoudnýnestraníknestrannostnestrannýnestravitelnýnestřeženýnestvůranestydanestydatýnesvárnesvéprávný
Zobrazit vše (24)

nestátní

příd.
no estatal
Reklama:

návladnístátní návladní abogado m del Estado, fiscal m
příslušnoststátní příslušnost (občanství) ciudadanía f, nacionalidad f
dluhopisstátní dluhopis pagaré m/obligación f del Tesoro, bono m del Estado
hymnastátní hymna himno m nacional
konsolidacekonsolidace státního dluhu consolidación f de la deuda de Estado
notářstátní notář notario m del estado
obligacestátní obligace obligación f del Tesoro
podniksoukromý/státní podnik empresa f privada/pública
poznávacístátní poznávací značka (číslo) matrícula f, (cedule) placa f de matrícula
převratstátní převrat golpe m de Estado
přiznatpřiznat státní občanství komu conceder la nacionalidad a algn
silnicestátní silnice carretera f nacional
správastátní správa administración f pública
státnístátní poznávací značka matrícula f
státnístátní rozpočet presupuesto m nacional
státnístátní silnice carretera f nacional
státnístátní škola escuela f pública
státnístátní zaměstnanec empleado m público
svátekstátní svátek (día) festivo m, fiesta f nacional
účastpodnik se státní účastí (majetkovou) empresa f de participación estatal
úředníkstátní úředník funcionario m del Estado
vlajkastátní vlajka bandera f nacional
zástupcestátní zástupce fiscal m
zástupkyněstátní zástupkyně fiscal f
značkastátní poznávací značka matrícula f
hranicestátní hranice frontera f nacional
loteriestátní loterie lotería f nacional
státnístátní hranice frontera f del Estado
státnístátní hymna himno m nacional
státnístátní svátek fiesta f nacional
státnístátní zástupce abogado m del Estado
subvencestátní subvence subvención f estatal
zastupitelství(práv.) státní zastupitelství fiscalía f
zkouškastátní zkouška examen m estatal
znakstátní znak escudo m del Estado
bonobono del Estado státní dluhopis
carreteracarretera nacional státní silnice
empresaempresa pública/privada státní/soukromý podnik
estadogolpe de Estado státní převrat
fiestafiesta nacional státní svátek
intentonaintentona golpista pokus o státní převrat
nacionalcarretera nacional státní silnice
nacionalfiesta nacional státní svátek
nacionalhimno nacional státní hymna
policíapolicía nacional/municipal státní/městská policie
secretosecreto de Estado státní tajemství
públicodeuda pública státní dluh
Reklama: