×
Lingea
Nabídka slovníků E-shop Přihlášení
×

Hesla

iconvlastníiconvlastnit
Reklama:

Okolí

vlásenkavlasovývlastvlastenecvlasteneckývlastenectvívlastizradavlastněvlastnívlastnickývlastnictvívlastníkvlastnitvlastnoručněvlastnostvlaštovičníkvlaštovkavlátvlažnývlčákvléctvlečkavlečnývlek
Zobrazit vše (24)
vlastní adj
(o majetku ap.) вла́сний
phr
vlastní bratři (pokrevní) рі́дні брати́vlastní otec (ne adoptivní ap.) рі́дний ба́тько
Reklama:

bratrnevlastní bratr зве́дений брат
dceranevlastní dcera па́дчерка f, па́сербиця f
gólvlastní gól автого́л m
matkanevlastní matka ма́чуха f
nákladna vlastní náklady на свій раху́нок
nevlastnínevlastní dítě (adoptované) усино́влена дити́на
nevlastnínevlastní bratr зве́дений брат
nevlastnínevlastní dítě па́синок m, па́дчерка f
nevlastnínevlastní otec вітчи́м m
nevlastnínevlastní sestra зве́дена сестра́
sestranevlastní sestra зве́дена сестра́
synnevlastní syn па́синок m, нері́дний син
uchoslyšet co na vlastní uši (по)чу́ти що вла́сними вуха́ми
uváženívlastní uvážení (v jednání ap.) вла́сний ро́зсуд
ба́тькорі́дний ба́тько vlastní otec (ne adoptivní ap.)
братзве́дений брат nevlastní bratr
ву́хо(по)чу́ти що вла́сними вуха́ми slyšet co na vlastní uši
зве́денийзве́дена сестра́ nevlastní sestra
зве́денийзве́дений брат nevlastní bratr (osvojený, adoptovaný)
раху́нокна свій раху́нок na vlastní náklady
рі́днийрі́дні брати́ vlastní bratři (pokrevní)
рі́днийрі́дний ба́тько vlastní otec (ne adoptivní ap.)
ро́зсудвла́сний ро́зсуд vlastní uvážení (v jednání ap.)
сестра́зве́дена сестра́ nevlastní sestra
синнері́дний син nevlastní syn
усино́вленийусино́влена дити́на nevlastní dítě (adoptované), adoptivní dítě
харчува́ннявла́сне харчува́ння vlastní stravování (na dovolené ap.)
Reklama: